Cíle

 • zpracovat standardní postupy vyhledávání zákazníků
 • zpracovat nebo upravit kartu zákazníka
 • identifikovat segmenty trhu a charakterizovat klíčová očekávání zákazníků z jednotlivých segmentů (výsledky práce podchytit písemně)

Workshop je určen pro

 • prodejce, obchodní zástupce a vedoucí pracovních oddělení.

Obsah

Vyhledávání zákazníků

 • identifikace příležitostí a postupů, jak získat kontakt na potenciálního zákazníka

Průzkum

 • jaké informace potřebuji vědět o zákazníkovi ještě před prvním kontaktem a jak je získám

Skupinová práce

 • návrh karty zákazníka nebo její úpravy

Segmentace trhu

 • co jsou segmenty trhu, význam segmentace trhu pro obchodního zástupce, kritéria segmentace trhu

Skupinová práce

 • zpracování segmentace a charakteristiky potřeb a očekávání zákazníků z jednotlivých segmentů

Přínosy

 • workshop motivuje obchodní zástupce k systematické práci s databází zákazníků a k vyhledávání potenciálních zákazníků
 • obchodní zástupci si vytvoří nebo upraví kartu zákazníka, čímž se vytvářejí předpoklady pro jejich identifikaci s průběžným doplňováním této karty
 • písemně podchycené postupy vyhledávání nových zákazníků a získávání informací o nich ulehčují zaškolování nových obchodních zástupců