Change Management

Cíle 

  • porozumět důvodům, proč vzniká odpor vůči změnám a jejich negativní vnímání a jak je může minimalizovat a vytvářet vysoké šance na úspěšné zvládnutí změn. 
  • naučit se plánovat a řídit změnu v organizaci 
  • motivovat své kolegy a pomoci jim lépe se se změnami vyrovnat a dosahovat cílů v rámci změny.  

Obsah:  

  • psychologická stránka změny  
  • sebeřízení – mé/týmu silné a slabé stránky v kontextu změny 
  • řízení změny – příprava, plánování, implementace, komunikace, odměny 
  • jak podpořit přijetí změny a angažovanost zaměstnanců 
  • fáze a průběh změn a jak jí úspěšně projít 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte