Interkulturní management

Cíle:  

 • zlepšit porozumění a spolupráce s pracovníky z jiné kultury 
 • připravit účastníky tréninku na nedorozumění, která vznikají při komunikaci v mezinárodním prostředí a naučit je, jak jim lze předcházet 
 • naučit se zvládat nestandardní situace, které při kontaktu s jinou kulturou nastávají 
 • ukázat účastníkům odlišnosti v kulturách, pochopit a akceptovat jejich jinakost 

 

 • osvojit si komunikaci pro situace z praxe účastníků 

Obsah: 

 • proč jsme rozdílní – zážitková hra 
 • 3 klíče k porozumění – definování zvláštnosti, podpora poznávání, rozvoj spolupráce 
 • identifikace odlišností a doporučení na předcházení nedorozuměním 
 • stádia kulturního šoku, jak mu předcházet a jak dosáhnout rychlejší adaptaci 
 • jak nás cizinci vnímají – jiný pohled na naši kulturu a to, v čem jsme my pro cizince zvláštní 
 • Hofstedeho model – pochopení kulturních rozdílů na případových studiích a jak předcházet nedorozuměním 
 • empatie – cvičení citlivosti na kulturní rozdíly, akceptace jinakosti 

 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte