Zvládání stresu a umění relaxace

Všem, kteří chtějí nalézt nový přístup ke zvládání stresu.
 • Získáte informace k mechanismu fungování stresu v organismu.
 • Zlepšíte prevenci před negativními následky stresu
 • Naučíte se identifikovat stresové příznaky a korigovat své reakce ve stresových situacích.
 • Dovíte se o formách antistresové prevence a způsobech odbourávání přemíry stresu.
 • Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresových situací
 • Prakticky se seznámíte s relaxací formou uvolňovacího cvičení.

Úvod do stresu a relaxace

 • Definice stresu a jeho vliv na organismus
  • Co je stres a jak ovlivňuje fyzické a duševní zdraví.
  • Důležitost rozpoznávání stresových situací.
 • Umění relaxace jako nástroj pro zvládání stresu
  • Pochopení, proč je relaxace klíčová pro zlepšení duševní pohody.
  • Přehled různých technik relaxace.

Identifikace a analýza stresorů

 • Rozpoznání osobních stresorů
 • Jak identifikovat a analyzovat vlastní stresory.
 • Sebehodnocení v oblasti stresu.
 • Typy stresu a jejich původ
 • Rozlišení mezi akutním a chronickým stresem.
 • Identifikace různých druhů stresorů v pracovním a osobním životě.

 Příznaky stresu a jejich řízení

 • Fyziologické a psychologické příznaky stresu
  • Jak stres ovlivňuje tělo a mysl.
  • Rozpoznání příznaků stresu.
 • Techniky řízení stresu
  • Dýchací techniky a meditace.
  • Relaxační cvičení zaměřená na snížení fyzického napětí.

Zvládání stresových situací

 • Strategie pro zvládání stresových situací
  • Plánování a organizace při vystavení stresu.
  • Zvládání stresu prostřednictvím změny myšlenkových vzorců.
 • Proaktivní přístup k prevenci stresu
  • Budování odolnosti a prevence stresu v dlouhodobém horizontu.
  • Vytváření zdravých návyků.

 Umění relaxace

 • Různé formy relaxačních technik
  • Praktické seznámení s meditací a mindfulness.
  • Relaxační cvičení jako součást každodenní rutiny.
 • 5.2 Individuální přístup k relaxaci
  • Jak vybrat relaxační techniku odpovídající individuálním potřebám.
  • Vytváření vlastního „návodu na relaxaci“.

 Závěrečná reflexe a plán do budoucna

 • Hodnocení pokroku
  • Sebehodnocení změn a pokroku v zvládání stresu.
  • Reflektování naučených dovedností a strategií.

 

V ceně jsou pracovní materiály pro účastníky teplé a studené nápoje po celý den a menší občerstvení.

Při objednání 2 a více vstupenek z jedné organizace můžete uplatnit 10% na celý nákup zadáním kódu

SLEVA10

1 den, 9:00 – 16:30

8:45 prezence

9:00 zahájení

9:00 – 12:30 dopolední část

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 16:30 odpolední část

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Místo konání Workshoperie, Praha 5

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte