Lean Six Sigma Yellow Belt

Kompetence a dovednosti, které budeme rozvíjet u účastníků

 • Základní znalost vybraných metodik a nástrojů Six Sigma – např. mapování procesů, analýza kořenových příčin.
 • Komunikační a interpersonální dovednosti pro usnadnění spolupráce a dosažení konsensu mezi zúčastněnými stranami.
 • Schopnost efektivně v týmu spolupracovat na projektech zlepšování procesů.
 • Schopnost analyzovat a interpretovat data, identifikovat oblasti pro zlepšení.
 • Porozumění základním a podpůrným procesům v rámci chemické výroby.
 • Naučit se hledat v procesech plýtvání a přidanou hodnotu pro zákazníka.
 • Pochopit a prakticky implementovat vybrané nástroje Six Sigma.
 • Schopnost efektivně řešit problémy a pracovat s daty.
 • Procvičit vybrané měkké dovednosti potřebné pro efektivní fungování zlepšování.
 • Co je „Six Sigma“ a její přínosy? – příklady projektů (Lean) Six Sigma –  benchmarking, sdílení zkušeností a praxe lektora.
 • Plýtvání a přidávání hodnoty.
 • Metodika projektů zlepšování DMAIC.
 • Definování příležitostí projektu zlepšování.
 • Popis problému a procesu. SIPOC diagram. Požadavky zákazníků. Cíl projektu zlepšování.
 • Měření ukazatelů procesu a spokojenosti zákazníka:  identifikace ukazatelů procesu, proměnlivost procesu a její měření, sběr dat o procesu a hodnocení úrovně výkonnosti. Analýza dat o procesu a identifikace příčin problémů.
 • Statistické nástroje analýzy procesu – základní přehled.
 • Diagram „Proč”. Multivoting. Identifikace klíčových příčin problémů.
 • Zlepšení procesu.
 • Lean Six Sigma Toolbox pro zlepšování. Řízení a kontrola nového stavu procesu a standardizace.
 • Využití SPC diagramů na monitorování procesu.
 • Prezentace výsledků

2 dny, 9:00 – 16:30

PROGRAM 1.DEN 2.DEN
Program 9:00 9:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:00 16:00

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..

Napište, přípravíme kurz na míru pro vás


Notice: Undefined index: description in /home/www/fbe.cz/www/fbe.cz/wp-content/themes/fbe/vc-modules/outputs/nice_call_to_action_box.php on line 12

Mám zájem o kurz na míru

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte