Koučování pro manažery

Cíle 

 • porozumět principům koučinku při poskytování zpětné vazby a jak takovýto způsob poskytování zpětné vazby může pomoci rozvinout, podpořit, posílit a motivovat spolupracovníka  
 • naučit se efektivně rozvíjet kolegy formou kvalitního zadání, koučovacích otázek a podnětných reflexí 
 • osvojit si pravidla, strukturu a podpůrné techniky při koučinkové zpětné vazbě 
 • získat praktické dovednosti v rámci nácviku poskytování koučovacích rozhovorů 

 

Obsah:  

 • koncept manažerského koučování a jeho místo v rozvoji podřízených  
 • principy manažerského koučování a základní fáze koučovacího rozhovoru  
 • stanovování cílů koučování a plánování koučování 
 • motivační vyznění koučovacího rozhovoru  
 • koučování v terénu  
 • nácvik vedení koučovacích rozhovorů  
 • využití manažerského koučování v praxi  

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte