Mediace

Cíle: 

  • Naučit se používat mediační techniky a metody k řešení sporů mezi dvěma a více stranami 
  • Naučit se zvládat obtížné komunikační situace v praxi 

Obsah: 

  • Role a přínosy mediátora 
  • Hlavní úkoly mediátora a limity mediace 
  • Příklady mediace, různé způsoby řešení, best practices 
  • Potřeby, očekávání a možnosti mediace 
  • Jak mediace probíhá 
  • Speciální mediační techniky 

Milan Bobek

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte