Účinná zpětná vazba

 • Seznámíte se s nejúčinnějšími formami zpětné vazby vedoucími ke zlepšení výkonu
 • Osvojíte si komunikační styly pro jednotlivé typy hodnocení
 • Posílíte si dovednost zesilování a využívání pozitivní zpětné vazby pro motivaci spolupracovníků
 • Rozvinete své dovednosti v poskytování negativní zpětné vazby, aby byla více konstruktivní a zaměřená na zlepšení
 • Připravíte se na možný nesouhlas a námitky spolupracovníků k vaší zpětné vazbě
 • Zlepšíte schopnost rozvíjet své spolupracovníky formou koučovacích otázek tak, aby více přebírali zodpovědnost

Kurz je určený všem vedoucím a manažerům, který chtějí posunout svojí dovednost v používání zpětné vazby při každodenním hodnocení tak, aby byly plněny úkoly, dosahovány cíle a dodržován systém ve firmě a zároveň si osvojit komunikační formu tak, aby byl prostřednictvím zpěvné vazby zajištěn i rozvoj spolupracovníků a posílena jejich motivace.

 • Nástroje poskytování zpětné vazby a techniky hodnocení
 • Základní formy zpětné vazby § pochvala § pokárání – konstruktivní kritika § pozitivní usměrňování
 • Koučovací otázky
 • Principy a struktura koučovacího rozhovoru
 • Vybrané rozšiřující techniky (např. 3P, 5P atd.)
 • Komunikační technika pro práci s opačným názorem spolupracovníka na poskytnutou zpětnou vazbu

1 den, 9:00 – 16:30

8:45 prezence

9:00 zahájení

9:00 – 12:30 dopolední část

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 16:30 odpolední část

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte