Jak zvládat námitky zákazníků

Cíle kurzu zaměřeného na zvládání náročných situací při obchodních jednáních a prodeji by mohly zahrnovat následující aspekty:

 • Porozumění principům námitek
 • Rozvoj komunikačních dovedností:
 • Rozpoznání verbálních a neverbálních signálů:
 • Vytvoření repertoáru reakcí:
 • Praktický trénink prostřednictvím role-playingu:
 • Poskytnutí nových tipů a doporučení:
 • Analýza skutečných případů:
 • Posílení sebevědomí:
 • Schopnost rychlé reakce:
 • Plán osobního rozvoje:

Úvod do zvládání námitek

 • Představení kurzu:
  • Zadání cílů a očekávání účastníků
  • Důležitost zvládání námitek v obchodě
 • Teoretický základ:
  • Definice námitek a jejich role v obchodním procesu
  • Typy námitek a jejich příčiny

Identifikace a analýza námitek

 • Rozpoznání námitek
  • Identifikace verbálních a neverbálních signálů námitek
  • Práce s nástroji pro analýzu potřeb zákazníka
 • Nástroje pro analýzu námitek
  • SWOT analýza (Síly, Slabosti, Příležitosti, Hrozby) v kontextu námitek
  • Principy empathy mapping pro lepší porozumění klientovi

Reakce na námitky

 • Efektivní komunikace
  • Principy aktivního poslechu a efektivní komunikace
  • Význam neverbální komunikace při zvládání námitek
 • Strategie reakcí
  • Vytvoření repertoáru reakcí na běžné námitek
  • Simulace a cvičení reakcí na konkrétní scénáře

Trénink a simulace

 • Role-playing
  • Interaktivní cvičení v podobě role-playingu
  • Skupinové a individuální scénáře pro zlepšení dovedností
 • Rozbor situací z praxe
  • Příklady námitek z reálného obchodního prostředí
  • Diskuze nad úspěšnými a neúspěšnými strategiemi

Nové tipy a doporučení

 • Aktualizace a inovace
  • Nové trendy ve zvládání námitek
  • Tipy od odborníků na obchodní jednání
 • Feedback a osobní rozvoj
  • Poskytnutí zpětné vazby na cvičení a role-playing
  • Plán osobního rozvoje pro zlepšení dovedností v zvládání námitek

Závěrečná část

 • Shrnutí a závěrečná diskuse
  • Zhodnocení dosažených cílů
  • Otevřená diskuse o praktických strategiích pro účinné zvládání námitek

V ceně jsou pracovní materiály pro účastníky teplé a studené nápoje po celý den a menší občerstvení.

Při objednání 2 a více vstupenek z jedné organizace můžete uplatnit 10% na celý nákup zadáním kódu

SLEVA10

1 den, 9:00 – 16:30

8:45 prezence

9:00 zahájení

9:00 – 12:30 dopolední část

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 16:30 odpolední část

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Místo konání Workshoperie Praha 5

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte