Mistr uzavírání dohod aneb Jak dovést zákazníka k objednávce

 • Porozumění potřebám zákazníka: Identifikovat potřeby zákazníka a přizpůsobit nabídku k jejich řešení.
 • Budování důvěry: Naučit se budovat důvěru se zákazníkem prostřednictvím efektivní komunikace a poskytování hodnoty.
 • Techniky uzavírání dohod: Seznámit se s různými technikami uzavírání dohod a jejich vhodným použitím v různých situacích.

Teoretický základ

 • Úvod do uzavírání dohod
 • Identifikace potřeb zákazníka
 • Komunikace a budování důvěry

Techniky uzavírání dohod

 • Alternativa k alternativě: Nabídněte zákazníkovi dvě (nebo více) možnosti, z nichž si může vybrat.
 • Pyramida uzavírání dohod: Postupujte od menších souhlasů k větším, připravujte zákazníka na finální uzavření dohody.
 • Otevřené otázky: Kladějte otázky, které podporují diskuzi a umožňují zákazníkovi sdílet své potřeby.

Praktické cvičení

 • Simulace obchodní situace: Účastníci budou hrát roli obchodníků a zákazníků v různých scénářích, kde budou používat naučené techniky.
 • Skupinová diskuze: Diskuse o úspěších a výzvách během simulací, sdílení zkušeností

Zpětná vazba a závěr

 • Poskytnutí zpětné vazby účastníkům: Co bylo úspěšné, co lze vylepšit?
 • Shrnutí klíčových principů uzavírání dohod
 • Závěrečné otázky a diskuse

Doporučení pro účastníky:

 •  Připravte si krátkou prezentaci nebo scénář, který by mohl být užitečný při simulacích.
 •  Aktivně se účastněte simulací a cvičení, aktivní zapojení je klíčové pro úspěch tréninku.
 •  Buďte otevření novým technikám a přístupů. Experimentujte s různými přístupy a najděte ty, které nejlépe odpovídají vašemu stylu.

V ceně jsou pracovní materiály pro účastníky teplé a studené nápoje po celý den a menší občerstvení.

Při objednání 2 a více vstupenek z jedné organizace můžete uplatnit 10% na celý nákup zadáním kódu

SLEVA10

1 den, 9:00 – 16:30

8:45 prezence

9:00 zahájení

9:00 – 12:30 dopolední část

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 16:30 odpolední část

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Místo konání Workshoperie, Praha 5

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte