Lean Management I

Kurz Lean Management I je zaměřen na zvyšování efektivity, kvality a flexibility procesů.

 • Účastníci pod vedením zkušeného lektora aplikují obsah zejména pomocí cvičení a příkladů z praxe.
 • Top lektoři s praxí a experti ve své oblasti.
 • Vysoká míra spokojenosti účastníků kurzu.

Forma realizace kurzu je prezenční nebo online (případně obě formy).
Pracovní metody používané v tréninkových programech jsou zvoleny tak, abychom zajistili interaktivitu, přizpůsobení obsahu potřebám účastníků a prioritně se zaměřili na přenesení znalostí do praxe.

 • Zážitkový trénink uplatnění metod Lean Managementu pro zvyšování efektivity, flexibility a kvality procesů.

Štíhlá organizace v praxi a cíle Lean

 • Příklady aplikace Lean Managementu v automobilové a jiné výrobě a ve službách.
 • Co je štíhlá výroba a jak se aplikují lean principy v oblasti výroby a služeb?
 • Postup strategického plánování – Hoshin Kanri.

Simulace zeštíhlování organizace

 • Jak odstraňovat ztráty (plýtvání) v procesech.
 • Cíle zvyšování výkonnosti.
 • Aplikace na výrobní systém a přenesení principů do oblasti působení účastníků kurzu.

Popis a analýza procesů

 • Mapování procesů.
 • Čas cyklu procesu. Kalkulace nákladů na transakci.
 • Standardizovaná práce. Zákaznický a procesní takt.
 • Layout podporující štíhlé procesy.

Vybrané nástroje v praxi – organizace pracovišť, flexibilita a kvalita

 • Vizualizace v praxi, prevence vzniku chyb.
 • „5S“.

Aplikace systému tahu (Pull System)

 • Aplikace systému tahu pro simulaci a One-piece-flow.
 • Video ukázka implementace Kanban systému ve firmě.

Optimalizace

 • Odstraňování plýtvání a optimalizace procesů.

Postup implementace Lean Managementu

 • Assessment firmy. Projekty implementace systémů a nástrojů leanu.
 • Kritické faktory úspěchu a analýza silových polí implementace Lean Managementu.
 • Zkušenosti z praxe. Aplikace v oblasti působení účastníků.

Leadership – východiska (v každém modulu z jiného pohledu)

 • Orientace na lidi, pozitivní přístup a strategické uvažování
 • Inspirace příběhy skutečných lídrů

Rozvoj potenciálu spolupracovníků

 • Výzva pro lídry: „Pracujme na jejich rozvoji a využití jejich potenciálu a nebudeme muset pracovat za ně a zodpovídat za jejich chyby.“
 • Vnímání potenciálu spolupracovníků
 • Úsilí a výsledek
 • Analýza výkonu spolupracovníka (Výkon, Aktivita, Kompetence, Motivace)
 • Nástroje rozvoje spolupracovníků

Příležitost nebo problém

 • Vidím a angažuji se dříve, než budu moci jen reagovat (proaktivita)
 • Indikátory problémů a příležitostí (KPI, firemní kultura, chyby a reklamace, plýtvání)
 • Změna je příležitost, ne ohrožení

Změna – reflexe změn, které jsme zažili

 • Víme, jak spolehlivě ztroskotat na skalách setrvačnosti zaběhaných systémů a zvyků.
 • Víme, jak přeplavat přes příboj změny?
 • Paradigma, odmítání změn, odpor vůči změně
 • Důvod ke změně, cíl změny, jak nadchnout spolupracovníky pro změnu

Jak komunikuje lídr? Inspirativní komunikace – komunikace, která ovlivňuje

 • Základní pravidla komunikace o změně, o čem je třeba mluvit
 • Prezentace změny a zvládání námitek proti změně

Důležité rozhovory

 • Jak vést rozhovory o tom, jak vnímám spolupracovníka? Potenciál, silné a slabé stránky, vyjasnění emocí a pocitů, stop pomluvy a další praktické situace

Rešerše vybrané knihy o leadershipu

 

Možná zadání

 • Příprava na motivační prezentaci změny
 • Analýza možných námitek ke změně
 • Analýza postojů klíčových hráčů ke změně
 • Návrh proaktivní reakce na vznikající problém
 • Analýza potenciálu podřízeného manažera a návrh rozvojového plánu
Vidět věci takové, jaké jsou – je dobré. Vidět věci takové, jaké by mohly být – je velmi dobré.
Dělat věci lepšími – je skvělé. Vědět pro to nadchnout jiné znamená úspěch.

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte