Manažer a leader jako tvůrce psychologického bezpečí

Vytváření psychologického bezpečí se stává jednou z důležitých úloh vedoucích a organizací při budování úspěšných a stabilních týmů, zejména v rychle se měnícím světě a pracovním prostředí.

Tento kurz vám poskytne praktické nástroje pro budování psychologického bezpečí v pracovním prostředí, s cílem zvýšit důvěru, otevřenou komunikaci, angažovanost a produktivitu zaměstnanců.

 • Vysvětlení konceptu psychologického bezpečí v pracovním prostředí
 • Důležitost psychologického bezpečí pro vytváření úspěšných týmů
 • Porozumění potřebám zaměstnanců
  • Identifikace individuálních potřeb a očekávání zaměstnanců
  • Jak porozumět různorodosti v pracovním týmu C. Empatie jako klíčový prvek vytváření psychologického bezpečí
 • Budování důvěry a otevřené komunikace
  • Vytváření prostředí vzájemné důvěry mezi členy týmu
  • Komunikační dovednosti pro podporu otevřeného dialogu
  • Řízení konfliktů s důrazem na udržení psychologického bezpečí
 • Angažovanost zaměstnanců
  • Motivace a angažovanost zaměstnanců jako součást psychologického bezpečí
  • Podpora osobního a profesního rozvoje zaměstnanců
 • Vytváření prostředí, které podporuje zapojení zaměstnanců do rozhodovacího procesu
 • Metody a nástroje pro hodnocení psychologického bezpečí v týmu
  • Pravidelné zpětné vazby a hodnocení úrovně psychologického bezpečí
  • Odměňování a uznávání přínosu k vytváření psychologického bezpečí
 • Aplikace do praxe
 •  Praktické cvičení na budování psychologického bezpečí
 • Plán akcí pro zlepšení psychologického bezpečí ve vlastním pracovním prostředí
 •  Shrnutí klíčových poznatků
 • Závěrečná diskuse a otázky účastníků

1 den, 9:00 – 16:30

8:45 prezence

9:00 zahájení

9:00 – 12:30 dopolední část

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 16:30 odpolední část

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte