12 klíčů k seberozvoji

Kurz obsahuje výběr toho nejosvědčenějšího ze zážitkových seberozvojových a sebezkušenostních programů FBE pro osobní i manažerskou inspiraci.

Obsahově je zaměřen na získání praktických hlubších inspirací z rozmanitých psychologických, filozofických, terapeutických a zdravých spirituálněji laděných přístupů.

 • Zakusit rozmanitá zážitková cvičení z vybraných oblastí psychologie, filozofie, zdravé spirituality a leadershipu
 • Pomocí nich získat hlubší náhled na sebe sama i své partnery v životě a kolegy v práci a na komunikaci s nimi
 • Již během samotného programu zažít změny ve svém sebepojetí a kvalitativní posuny v oblasti osobní zralosti a komunikace
 • Získat inspirativní tipy pro svůj další osobní rozvoj, leadership a práci s lidmi a kultivaci svých pracovních i osobních vztahů
 • Návazně přirozeně aplikovat získané dovednosti a nové postoje při vedení lidí v práci i v osobním životě.

 

 1. klíč NEPROBLÉMOVÉ MYŠLENÍ – kvíz s velbloudy na systémový přístup
 2. klíč = ODPOVĚDNOST A PROAKTIVITA – malý krok pro člověka, velký pro lidstvo: test na místo kontroly (Locus of Contro
 3. klíč = OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE – 4 živly a jejich zábavná aplikace na práci se sebou a s druhým
 4. klíč = ZPĚTNÁ VAZBA – video nám ukáže 5 našich nejčastějších chyb, metodika 3P/5P, Nobelova cena za ekonomii, hra Přihořívá/hoří, hra Oslíci a páni
 5. klíč = NEVYTVÁŘEJME SI DOMNĚNKY – soutěž v naslouchání a porozuměn
 6. klíč = SEDM ÚROVNÍ VNÍMÁNÍ – 4 složky osobnosti a cvičení všímavosti, metodika změny smýšlení a práce sama se sebo
 7. klíč = ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA – péče o 8 zásadních oblastí života, Tučňák, Skrblík, Tatramatka, Jacobsonova relaxace, Pozdrav Slunci
 8. klíč = KVANTOVÁNÍ – inspirace z Platónovy filozofie a kvantové fyziky: jak náš obraz světa spoluvytváří realitu
 9. klíč = VYJEDNÁVÁNÍ DOHOD – hra, metodika a test na styly vyjednávání, pštros, medvěd, lev, sova, liška
 10. klíč = BEZVÝHRADNÁ AKCEPTACE – příklady aplikace havajské filozofie Ho-o-pono-pono
 11. klíč = PŘEPROGRAMOVÁNÍ MYŠLENÍ – cvičení na přeprogramování negativních vnitřních dialogů začínajících “Měl bych, Neměl bych, Musím, Nesmím”
 12. klíč = VYMEZIT SI HRANICE – 75 tipů na psychohygienu, relaxaci a regeneraci + využití živlů

 

Dvoudenní výjezdové školení probíhá nedaleko Dobříše v Tréninkovém centru Drevníky.

Cena za bytování a stravu je 2150 Kč vč. DPH na osobu

Časový rozvrh

 1. den: 10:00 – 21:00
 2. den: 9:00 – 16:30

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte