12 klíčů k seberozvoji

Kurz obsahuje výběr toho nejosvědčenějšího ze zážitkových seberozvojových a sebezkušenostních programů FBE pro osobní i manažerskou inspiraci.

Obsahově je zaměřen na získání praktických hlubších inspirací z rozmanitých psychologických, filozofických, terapeutických a zdravých spirituálněji laděných přístupů.

 • Zakusit rozmanitá zážitková cvičení z vybraných oblastí psychologie, filozofie, zdravé spirituality a leadershipu
 • Pomocí nich získat hlubší náhled na sebe sama i své partnery v životě a kolegy v práci a na komunikaci s nimi
 • Již během samotného programu zažít změny ve svém sebepojetí a kvalitativní posuny v oblasti osobní zralosti a komunikace
 • Získat inspirativní tipy pro svůj další osobní rozvoj, leadership a práci s lidmi a kultivaci svých pracovních i osobních vztahů
 • Návazně přirozeně aplikovat získané dovednosti a nové postoje při vedení lidí v práci i v osobním životě.

 

 1. den 9:00 – 20:30

Úvod do programu – 12 klíčů k seberozvoji  

 1. klíč – OTEVŘENÉ SDÍLENÍ – Naladění účastníků na hlubší seberozvoj 
 • Co mě charakterizuje (co jsem zač a jaké jsou mé jedinečné schopnosti) a
 • Co poslední dobou prožívám v osobní rovině a v práci
 1. klíč = VELBLOUDI – Kvíz na systémové a neproblémové myšlení 
 • Malý kreativní kvíz jako drobná, ale náročná myšlenková rozcvička
 1. klíč = VYNES KOŠ – Odpovědnost a proaktivita  
 • Několik tipů, jak povzbuzovat a podporovat proaktivitu obzvlášť rezistentních kolegů
 1. klíč = DOMNĚNKY – Aktivita na pozorné naslouchání a nevytváření si domněnek   
 • Uvědomění si důležitosti pozorného naslouchání a nevytváření si neopodstatněných domněnek
 1. klíč = KVANTOVÁNÍ – Jak je těžké se dorozumět – krátká inspirace z Platónovy filozofie a kvantové fyziky 
 • jak můžeme měnit sebe i vše ve svém okolí jen za pomoci změny svého vnímání a vytváření si našich vlastních obrazů světa

Oběd 

 1. klíč = POZDRAV SLUNCI – Malá ukázka využití principů východní filozofie 
 • drobná fyzická rozcvička po obědě
 1. klíč = ZPĚTNÁ VAZBA – Metodika komplexní zpětné vazby  – 7. klíč = ZPĚTNÁ VAZBA
 • Týmová zpětná vazba formou retrospektivy vypůjčené z agilního řízení 
 1. klíč = SEDM ÚROVNÍ VNÍMÁNÍ – Objev tajemství své duše: cvičení všímavosti na sedm úrovní vnímání
 • koncept existenciální filozofie Dasein, mindfulness
 1. klíč = MĚL BYCH – Cvičení na přeprogramování vnitřního dialogu 
 • základní metodika práce se sebou při přeprogramování nefunkčních myšlenkových vzorců a negativních přesvědčení

Večeře 

 1. klíč = ŽIVLY –  Osobnostní typologie čtyř živlů  
 • inspirace pro práci se sebou a s druhými pomocí živlové osobnostní typologie
 1. den 9:00 – 16:30

Důležitost osobních cílů a osobní vize  

 • Využití osobnostní typologie v praxi – jak pracovat s jednotlivými osobnostními typy (skupinová práce se 4 přidělenými typy)
 1. klíč = PYRAMIDA – 6 logických úrovní Roberta Diltse
 •  Základy vyjednávání s protistranami  

Oběd 

Inspirativní procházka

 • Metodika, tipy a zadání na inspirativní procházku ve dvojicích  
 • Výměna zkušeností a sdílení inspirací ve dvojicích během procházky  
 1. klíč = ALOHA Ho-o-pono-pono – inspirace z tradiční havajské domorodé filozofie 

Živlové doteky  

 • Psychohygiena s využitím živlů 

Závěrečné hodnocení programu, užitky a osobní závazky účastníků 

 

Dvoudenní výjezdové školení probíhá nedaleko Dobříše v Tréninkovém centru Drevníky.

Cena za bytování a stravu je 2150 Kč vč. DPH na osobu

Časový rozvrh

1. den 9 – 20:30

2. den 9:00 – 16:30

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte