Lean Six Sigma Green Belt

Kompetence a dovednosti, které budeme rozvíjet u účastníků

  • Schopnost porozumět a pracovat s daty. Např. data související s fyzikálními a chemickými parametry procesů, jako jsou teplota, tlak, proudění, koncentrace látek apod. Jsou to i data o kvalitě (hustota, viskozita…), výrobní data (náklady na suroviny, energie…), data o bezpečnosti (úniky látek, požární ochrana), data týkající se výkonnosti strojů a další. Vše s cílem identifikovat oblasti pro zlepšení.
  • Schopnost reportovat, prezentovat stav a výsledky projektů vedení firmy, průběžně sledovat a vyhodnocovat procesy s cílem identifikovat a řešit problémy, jakmile nastanou.
  • Porozumět a dokázat prakticky implementovat proces DMAIC (Definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat, kontrolovat).
  • Naučit se efektivní práci s daty a využít ji k identifikaci základních příčin problémů a definování příležitostí ke zlepšení.
  • Lean Six Sigma metody, DMAIC, měření výkonnosti procesů, definování projektů.
  • Metody a nástroje analýzy procesů a dat – dle potřeb cílové skupiny.
  • Konzultační dny k projektům.
  • Metody a nástroje zlepšování, metody a nástroje řízení.
  • Zkouška, prezentace projektů.

4. Modul: Metody a nástroje zlepšování, metody a nástroje řízení. 

5. Modul: Zkouška, prezentace projektů, slavnostní certifikace. 

6 dní prezenčně + 1 online, od 14. 5. 2024

14. – 15.5. 2024

18. – 19.6. 2024

18. – 19.9. 2024

31. 10. 2024 – online

PROGRAM 1.DEN 2.DEN
Registrace 8:45
Program 9:00 8:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:30 16:30

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte