Akademie prezentování

Prezentační dovednosti  

 

Cíle: 

 • Naučit se připravit prezentaci s ohledem na to, čeho chceme dosáhnout 
 • Naučit se profesionálně a přesvědčivě prezentovat před skupinou a zvládat trému 
 • Zdokonalit neverbální stránku prezentování a rétorické postupy 
 • Osvojit si techniky prezentace vhodné pro různé typy publika 

Obsah: 

 • Jak připravit přesvědčivou prezentaci s ohledem na účel a cílovou skupinu 
 • Příprava a využití vizuálních pomůcek  
 • Neverbální a verbální stránka prezentace, rétorika  
 • Přesvědčivost vystoupení 
 • Jak zvládnout trému  

 

Pokročilé prezentační dovednosti  

 

Cíle 

 • Zdokonalit verbální a neverbální projev 
 • Naučit se zaujmout posluchače a být přesvědčivý 
 • Naučit se zapojovat účastníky a řídit diskuzi 

 

Obsah: 

 • kde a jak účastníky prezentace zapojit 
 • induktivní přístup, aktivizační prvky pro udržení pozornosti 
 • 4 způsoby, jak zahájit diskuzi, tak, abych podnítil účastníky k otázkám 
 • druhy nepříjemných otázek a jak na ně odpovědět  
 • trénink moderování diskuze 
 • neverbální stránka prezentace pro pokročilé 
 • přesvědčivost vystoupení 

 

Prezentační dovednosti online 

 

Cíle: 

 • Naučit se vést prezentace online 
 • Zvládat nejčastější komplikace při online prezentacích 

Obsah: 

 • Specifika online prezentací 
 • Technická stránka online prezentací 
 • Příprava a vedení online prezentace 
 • Vizualizace v online prostředí a užitečné aplikace 
 • Komplikované situace při online prezentacích 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte