Project Management I.

Cílová skupina: manažeři projektů, vedoucí týmů, mistři, vedoucí a manažeři oddělení, HR manažeři, lean manažeři.

 • Prakticky zvládnout nástroje projektového řízení pro manažery a členy projektových týmů.
 • Vytvořit předpoklady pro standardizaci přístupů k řízení projektů v souladu s nejlepší praxí, vytvořit podmínky interní a externí zákaznické orientace při realizaci projektů.
 • Aplikovat poznatky na řízení projektů ve vlastní organizaci, ujasnit práci v projektovém týmu.

Definování projektu

 • Poslání projektu. Kritické faktory úspěchu projektu.

Plánování projektu

 • Práce v projektovém týmu, vedení a spolupráce v efektivním projektovém týmu.
 • Požadavky zúčastněných stran. Stanovení cílů a měření jejich dosažení. Rozklad cílů projektu.
 • Projektové úkoly. Fázový model projektu.
 • Síťové grafy. Ganttův diagram. Matice odpovědností a přidělování zdrojů.
 • Plánování rizik. Finanční plánování projektu.

Realizace projektu

 • Milníky projektu (kontrolní body).
 • Řízení a optimalizace projektových ukazatelů, aktualizace, Prosazování projektu.

Ukončení projektu

 • Hodnocení úspěšnosti. Analýza kritických bodů a příležitostí. Archivace „know-how“ projektu

2 dny, 9:00 – 16:30

PROGRAM 1.DEN 2.DEN
Program 9:00 9:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:00 16:00

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte