Moderační a facilitační dovednosti

Cíle 

  • osvojit si moderování skupinové práce a posílit svou sebedůvěru moderátora 
  • naučit se zvládnout obtížné situace moderátora skupinové práce 
  • naučit se vybrané techniky tvořivé skupinové práce 

Obsah:  

  • pravidla moderování skupinové práce  
  • hlavní dovednosti moderátora 
  • příprava a realizace moderace 
  • nástroje tvořivé skupinové práce 
  • zvládání nežádoucího chování na workshopech 
  • jak překonat předsudky v diskusi 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte