Trénink Trenérů

 

Lektorské dovednosti 

 

Cíle: 

 • Naučit se navrhnout školení tak, aby splnila cíl a měla efektivní dynamiku 
 • Zlepšit se v přípravě jednotlivých částí školení a v lektorských dovednostech 
 • Naučit se široké spektrum tréninkových nástrojů 

 

Obsah  

 • Specifika vzdělávání dospělých a role trenéra  
 • Zjištění tréninkových potřeb  
 • Příprava školení – cíl, obsah, metodika, struktura školení, účastníci a dynamika 
 • Verbální stránka, neverbální stránka vystupování  
 • Příprava a využití vizuálních pomůcek 

 

Pokročilé lektorské dovednosti 

 

Cíle: 

 • Naučit se využívat nástroje podporující trénink 
 • Zlepšit se v poskytování zpětné vazby k výkonu účastníků motivujícím způsobem 
 • Naučit se pracovat s otázkami účastníků a řídit diskuzi 
 • Prohloubit dovednost zvládat problematické účastníky 

 

Obsah:  

 • Rétorika 
 • Metodiky – osvojení si vybraných technik práce se skupinou 
 • Specifika rozvoje různých velikostí skupin 
 • Jak zaujmout a udržet pozornost  
 • Motivace k videotréninku 
 • Zpětná vazba lektora k výkonům účastníků 
 • Zvládání problematických účastníků  
 • Hodnocení dosažení cílů školení 

 

Lektorské dovednosti online 

 

Cíle: 

 • Naučit se připravit a vést školení v online prostředí tak, aby mělo dopad 
 • Zvládnou obtížné situace, které online školení přináší 

Obsah:  

 • Specifika online vzdělávání 
 • Technická stránka online vzdělávání a užitečné aplikace 
 • Příprava tréninku 
 • Dramaturgie online vzdělávání a práce s časem 
 • Vizualizace a interaktivní prvky v online prostředí 
 • Komplikované situace v online vzdělávání 
 • Hodnocení rozvojové aktivity 

 

Účinná zpětná vazba 

 

Cíle: 

 • Zdokonalit se v poskytování zpětné vazby 
 • Rozšířit si paletu druhů zpětných vazeb, které jsou použitelné pro různé situace a účastníky 

Obsah: 

 • Situace vhodné pro poskytování zpětné vazby 
 • Nejčastější chyby a jak jim předcházet 
 • Příprava na zpětnou vazbu: pořizování poznámek, šifrování 
 • 6 + 6 technik zpětné vazby 
 • Nastav cíle během chvíle 
 • Motivační linka během zpětné vazby 

 

Facilitace workshopů 

 

Cíle 

 • Naučit se moderovat skupinové práce a posílit svou sebedůvěru moderátora 
 • Zvládnout obtížné situace moderátora skupinové práce 

Obsah:  

 • pravidla moderování skupinové práce  
 • hlavní dovednosti moderátora 
 • příprava a realizace moderace 
 • zvládání nežádoucího chování na workshopech 
 • jak překonat předsudky v diskusi 

 

Mentoring 

Cíle: 

 

 • Prakticky využívat mentoring ve své praxi 
 • Naučit se pravidla, strukturu a podpůrné techniky při mentoringovém rozhovoru 
 • Osvojit si praktické dovednosti vedení mentoringového rozhovoru 

Obsah: 

 • Koncept mentoringu a jeho místo v rozvoji pracovníků 
 • Základní principy a pravidla mentoringu, jako ho realizovat v praxi 
 • Předpoklady a dovednosti mentora, jak je rozvíjet 
 • Mentorský vztah a kontrakt, struktura mentoringového rozhovoru 
 • Praktický nácvik vedení mentoringového rozhovoru 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte