CatMan Academy a Merchandising

  • seznámit se s úlohou Category Managementu v rámci společnosti a směrem k obchodním partnerům, jeho rolemi, cílem, procesem a hlavními aktivitami 
  • ukázat si na konkrétních příkladech z maloobchodu nástroje a techniky, které mohou pomoci při rozhodování v rámci obchodních procesů 
  • identifikovat reálné kategorie s příležitostmi ke zlepšení 
  • vytvořit si plán rozvoje konkrétní kategorie 
  • Strategický Category Management a Shopper Marketing –  Category management a aktuální trendy a přínosy, kapacity a připravenost k efektivní spolupráci, strategie na úrovni koncového zákazníka (Shopper Marketing),  role a strategie kategorie, definice kategorií a rozhodovací stromy 
  • Taktiky a nástroje Category Managementu – sortiment, cena a promoce, Space Management 
  • Implementace projektů a hodnocení 
  • Vyhodnocení individuálních projektů – prezentace návrhu a akčního plánu pro implementaci 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte