Obchodní podmínky

1. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky se řídí aktuální platnou legislativou ČR. Vše, co není níže specificky upraveno, je plně v souladu s relevantními obecnými právními předpisy. Konkrétně se celý vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.2. Provozovatelem tohoto webu a organizátorem otvřených kurzů a vzdělávacích programů pro odbornou veřejnost  je FBE Praha s.r.o., Milovická 9, 198 00 Praha 9, e-mail: fbe@fbe.cz

2. Objednávka otevřeného kurzu

2.1. Objednávka vzniká vyplněním a zasláním online přihlášky na webové stránce kurzu nebo emailem nebo na stránkách online obchodu SimpleShop nebo telefonicky.

2.2. Potvrzením objednávky ze strany FBE Praha s.r.o.. je potvrzení o přijetí objednávky a vystavení proforma faktury  nebo jiného platebního dokladu.

3. Platební podmínky otevřeného kurzu

3.1. Ceny jsou uvedeny bez DPH a za jednoho účastníka. DPH bude přičtena v aktuální výši dle platné legislativy a bude zvlášť vyčíslena na daňovém dokladu.

3.2. Účast je možná pouze po uhrazení ceny před konáním akce, pokud nebude smluvními stranami domluveno jinak.

3.3. Úhrada probíhá výhradně bankovním převodem nebo platební kartou dle zaslaného dokumentu k platbě (proforma faktura, faktura).

3.4. Součástí ceny je účast na akci,základní občerstvení(nápoje) v průběhu akce a materiály obdržené během akce.

3.5. Náklady na dopravu, ostatní stravu, ubytování a ostatní obdobné položky nejsou, pokud není uvedeno jinak, součástí ceny kurzu.

4. Storno podmínky otevřeného kurzu

4.1. Pokud se nebudete moci akce zúčastnit, odhlaste se prosím písemně (emailem). 

4.2. V případě odhlášení  do 20 kalendářních dnů před zahájením kurzu, je není účtován storno poplatek.

4.3. V případě odhlášení se 20 a méně kalendářních dnů před konáním kurzu je účtován storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu.

4.4. V případě odhlášení se 10 a méně kalendářních dnů před konáním kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu.

4.5. Pokud se přihlásíte a nedostavíte se bez odhlášení na kurz, je účtována plná cena.

4.6. Pokud účastník kurzu absentuje, plně či částečně, nevzniká tím FBE Preaha s.r.o. žádný závazek ani povinnost.

4.6. Ve všech případech odhlášení se lze za sebe vyslat náhradníka (což nám prosím oznamte) a v takovém případě není účtován žádný storno poplatek.

5. Změny v kontextu otevřených kurzů

5.1.  FBE Preaha s.r.o. si vyhrazuje právo na přesunutí termínu kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci).

5.2. V případě, že na daný termín nebude přihlášen minimální stanovený počet  účastníků (obvykle 8 osob), kurz se neuskuteční a přihlášeným uchazečům bude v takovém případě nabídnut náhradní termín nebo vrácení peněz v plné výši.

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte