Prevence a řešení konfliktů

Cíle: 

  • Prostřednictvím vhodné komunikace předcházet konfliktům 
  • Naučit se zvládat své emoce a tlumit emoce komunikačního partnera 
  • Osvojit si techniky komunikace pro obtížné situace z praxe účastníků 

Obsah:  

  • prevence a řešení konfliktů 
  • workshop na nejčastější obtížné situace účastníků 
  • komunikační techniky pro situace: přijímání kritiky, překonávání námitek, neoprávněný požadavek, získání nespolupracujícího partnera pro spolupráci a další dle praxe účastníků 
  • zvládání emocí komunikačního partnera a zvládání vlastních emocí 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte