Roční výcvik v koučování – Coaching4Excellence

Výcvik je zaměřen nejen na získání profesionálních koučovacích dovedností, ale

i dalších nástrojů využitelných v rozmanitých formách práce s lidmi. Jeho výraznou součástí je i seberozvoj a řešení vlastních témat účastníků.

Je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi a chtějí rozvíjet i sami sebe.

Kurz má mezinárodně platnou akreditaci úrovně Practitioner Level u profesní organizace EMCC Global (a též u MŠMT ČR) a vede k získání komplexních koučovacích dovedností uplatnitelných např. v roli interního nebo externího kouče či koučujícího manažera.

Je zaměřen celostně a integrativně, tedy nejen na racionální business koučovací postupy, ale i na emocionálně-prožitková cvičení a spirituální formy osobního rozvoje klientů.

 • Integrativní celostní přístup
 • Systemika (M. Erickson, V. Satirová, S. de Shazer, I. Kim Berg, Solution Focus, Brief Therapy)
 • Humanistický přístup (C. Rogers, C.G.Jung, Gestalt, existencialismus)
 • NLP–neurolingvistické programování
 • Práce s tělem a spiritualitou
 • GROW, Inner game
 • Koučovací kompetence EMCC Global a ICF
 • Celostní přístup – rozvoj racionální, prožitkové tělesné i duchovní složky osobnosti
 • Koučování s jednotlivcem
 • Konstruktivní otázky
 • Kontrahování. Vyjednávání. Reflektování.
 • Práce s inspirativním zadáním třetích stran.
 • Mentoring. Vedení lidí. Zpětná vazba.
 • Používání až 50 zážitkových metod pro sebepoznání a seberozvoj.
 • Sebereflexe a sebekoučování.
 • Psychohygiena. Relaxace.
 • Kreativita.
 • Práce s nevědomými a méně vědomými obsahy mysli i se spiritualitou.

12 měsíců v celkovém rozsahu 156 hodin

 • 105 hodin prezenčně (7 dvoudenních soustředění)
 • 51 hodin samostudia, plnění domácích úkolů a koučování mezi soustředěními.

22. – 23. března 2024

Termíny dalších šesti setkání se domlouvají na prvním soustředění

7 x dvoudenní soustředění, vždy 9:00 – 17:30

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte