Mentoring

Cíle: 

 

  • prakticky využívat mentoring ve své praxi 
  • naučit se pravidla, strukturu a podpůrné techniky při mentoringovém rozhovoru 
  • osvojit si praktické dovednosti vedení mentoringového rozhovoru 

Obsah: 

  • koncept mentoringu a jeho místo v rozvoji pracovníků 
  • základní principy a pravidla mentoringu, jako ho realizovat v praxi 
  • předpoklady a dovednosti mentora, jak je rozvíjet 
  • mentorský vztah a kontrakt, struktura mentoringového rozhovoru 
  • praktický nácvik vedení mentoringového rozhovoru 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte