Kreativní a inovační techniky pro business

  • Rozvinout tvořivý potenciál osobní i týmový
  • Osvojit si 4 užitečné kreativní techniky
  • Osvojit si 5 praktických nástrojů tvořivého myšlení

„Kreativita je dovednost, kterou se může učit, procvičovat a používat každý.“ Edward De Bono

 

KREATIVNÍ SKOK

Napětí mezi odvahou a realismem při hledání nápadů pro praxi

 

UŽITEČNÉ KREATIVNÍ TECHNIKY

4 techniky, které pomáhají ke kreativnímu skoku

1. Nahoru a dolů: práce se změnou perspektivy

2. Negativ: potenciál nadsázky

3. Myslící klobouky: role pomáhající rozvinutí a prohloubení nápadu

4. Náhodné slovo: metafora pomáhá

 

SYSTEMATIC INVENTIVE THINKING

5 nástrojů inovačního myšlení, které stály za mnoha úspěšnými inovacemi

1. Odčítání (Subtraction)

2. Násobení (Multiplication)

3. Dělení (Division)

4. Sjednocení úkolů (Task Unification)

5. Změna závislosti atributů (Attribute Dependency Change)

1 den, 9:00 – 16:30

8:45 prezence

9:00 zahájení

9:00 – 12:30 dopolední část

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 16:30 odpolední část

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte