LEADERSHIP I – základní dovednosti leadera

Program je určený všem, kteří jsou postaveni do role vedoucího či manažera, mají na starosti tým lidí a ve své roli chtějí kvalitně kombinovat zaměření na výsledky s orientací na lidi, všem, kteří chtějí zefektivnit svou práci nadřízeného, posilovat svou přirozenou autoritu a uplatňovat principy vůdcovství   

 • Prohloubíte své znalosti a dovednosti z oblasti vedení lidí 
 • Posílíte svou dovednost uplatňovat důsledné řízení a kompletní manažerský cyklus v praxi 
 • Zlepšíte se v umění správně zadávat úkoly, informovat a poskytovat zpětnou vazbu 
 • Zdokonalíte svou dovednost motivovat 
 • Zorientujete se v možnostech různých stylů vedení lidí a dokážete je adekvátně používat vpraxi 
 • Prohloubíte vědomí nutnosti vyváženosti mezi řízením
  a vedením 
 • Pocítíte vědomí nutnosti individuálního přístupu
  k podřízeným 
 • Porozumíte potřebě důslednosti v oblasti kontroly 
 • Role manažera v procesu budování úspěšné firmy 
 • Vedení a podpora jednotlivců 
  • lidské zdroje a jejich typy 
  • změna postojů 
  • změna schopností  
 • Manažerský cyklus a důslednost řízení 
  • zadávání úkolů a poskytování informací 
  • kontrola 
  • techniky zpětné vazby 
  • pochvala 
  • pozitivní usměrňování 
  • pokárání 
 • Co je dobré vědět o vedení lidí 
  • systém a atmosféra na pracovišti 
  • styly vedení – situační vedení 
  • transakční a transformační vedení 
 • Jak je to s motivací? 
  • princip fungování motivace 
  • co si o tom myslí klasici 
  • finanční a nefinanční motivace 

2 dny, 9:00 – 16:30

PROGRAM 1.DEN 2.DEN
Program 9:00 9:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:30 16:30

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte