Asertivní komunikace aneb jak komunikovat bez stresu

Cíl kurzu „Asertivitou proti stresu“ spočívá v poskytnutí účastníkům komplexního souboru dovedností a znalostí, které jim pomohou efektivněji a asertivněji komunikovat ve společenských situacích a současně snižovat úroveň stresu spojenou s mezilidskými interakcemi. Konkrétně se zaměřuje na následující cíle:

 1. Zlepšení komunikačních dovedností: Účastníci budou schopni lépe porozumět vlivu své komunikace na ostatní a budou se aktivně snažit o přirozenější a partnerský přístup při sociálním kontaktu.
 2. Rozpoznání a zvládání typů chování: Účastníci se naučí identifikovat a správně reagovat na různé typy chování, včetně pasivity, agresivity, manipulace a asertivity.
 3. Posílení asertivních dovedností: Účastníci získají hlubší povědomí o asertivitě a budou schopni aplikovat základní asertivní reakce v praktických situacích.
 4. Zvládání konfliktů: Účastníci se naučí uplatňovat asertivní přístup při řešení konfliktů a budou schopni aktivně pracovat na prevenci konfliktních situací.
 5. Rozvoj schopnosti přijímat kritiku: Účastníci se zdokonalí v dovednosti přijímat konstruktivní kritiku a zároveň se naučí poskytovat kritiku efektivním způsobem.
 6. Odmítání neoprávněných požadavků: Účastníci se naučí efektivně reagovat na neoprávněné požadavky a postavit se proti nim bez pocitů viny.
 • Co získáte pro praxi:
  • Pochopení vlivu komunikace na lidskou psychiku.
  • Identifikaci specifických typů chování (pasivita, agresivita, manipulace, asertivita) a dovednost je rozpoznat.
  • Odhalení výhod asertivního jednání.
  • Posílení dovedností základních asertivních reakcí.
  • Zlepšení schopnosti asertivní komunikace a aktivního naslouchání.
  • Ovládnutí principů asertivního přístupu při řešení konfliktů.
  • Zlepšení dovedností v přijímání a poskytování konstruktivní kritiky.
  • Naučení se adekvátně reagovat na neoprávněné požadavky.
  • Naučení se odmítat s pocitem sebejistoty a bez viny.

  Obsah programu:

  1. Stresory vyplývající z mezilidské komunikace.
  2. Trénink konkrétních situací spojených s čtyřmi typy chování: pasivitou, agresivitou, manipulací a asertivitou.
  3. Asertivita: co přesně znamená, asertivní verbální a neverbální komunikace, asertivní etudy.
  4. Jednoduché asertivní reakce, včetně reakce zpětnou vazbou, asertivního odmítání a techniky přeskakující gramodesky.
  5. Základní asertivní práva.
  6. Význam asertivní komunikace při prevenci konfliktů.
  7. Nácvik asertivity při obtížných situacích s kolegy.

V ceně jsou pracovní materiály pro účastníky teplé a studené nápoje po celý den a menší občerstvení.

Při objednání 2 a více vstupenek z jedné organizace můžete uplatnit 10% na celý nákup zadáním kódu

SLEVA10

1 den, 9:00 – 16:30

8:45 prezence

9:00 zahájení

9:00 – 12:30 dopolední část

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 16:30 odpolední část

Harmonogram dne je pouze orientační a může být po dohodě s účastníky změněn (přestávky, oběd..)

Workshoperie Praha 5

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte