CÍLE

 • Celkové prohloubení a zlepšení vyjednávacích schopností účastníků.
 • Přizpůsobit vyjednávání různým osobnostním typům komunikačních partnerů.
 • Zvládnout emocionálně napjaté situace ve vyjednávání.

OBSAH

Krátký Refresh na téma: Vyjednávání

 • příprava na vyjednávání, průběh vyjednávání, vyhodnocení vyjednávání

Vyjednávání s různými osobnostními typy

 • workshop: mapování situací z praxe účastníků
 • výklad formou interaktivní přednášky
 • Role Plays, videotrénink
 • analýza Role Plays s odbornou zpětnou vazbou od lektora

Manipulace (emocionální nátlak, pokusy o vyhrožování, vydírání apod.)

 • workshop: mapování situací z praxe účastníků
 • moderovaná diskuze a hledání řešení
 • Role Plays, videotrénink
 • analýza Role Plays s odbornou zpětnou vazbou od lektora

Zvládání emocionálně vypjatých situací

 • workshop: mapování situací z praxe účastníků
 • moderovaná diskuze a hledání řešení
 • Role Plays, videotrénink
 • analýza Role Plays s odbornou zpětnou vazbou od lektora

Těžké situace při vyjednávání

 • workshop: mapování situací z praxe účastníků
 • moderovaná diskuze a hledání řešení
 • Role Plays, videotrénink
 • analýza Role Plays s odbornou zpětnou vazbou od lektora

 

Videotrénink - zařazen v průběhu celého kurzu; modelové situace aplikované na praxi

účastníků