Virtuální projektové týmy

Obsah

Faktory úspěchu virtuálního týmu

 • Jak dosáhnout synergii a předcházet izolaci členů týmu.
 • Jak budovat důvěru při interakci s podporou IT.
 • Jak vyvážit technické a interpersonální dovednosti.
 • Hodnocení a oceňování výkonu.

Komunikace ve virtuálním týmu (využití technologií)

 • Režimy práce týmu. Příklady spolupráce s podporou IT.
 • Praktický trénink komunikace ve virtuálním týmu – simulace řešení projektových úkolů.
  • Využití synchronních technologií při práci týmu
   • Audio a video konference.
   • Desktop a real-time data konference.
   • Electronic meeting system (EMS).
   • Multimediální konference v reálném čase.
  • Využití asynchronních technologií
   • E-mail. Skupinové kalendáre. Web nástěnky.
   • Sdílené databáze.

Vedení setkání virtuálního týmu a role ve virtuálním týmu

Fáze řešení úkolů a vývoje vztahů ve virtuálních týmech

Zákaznická orientace virtuálního týmu