Leadership V
Strategické uvažování – vidět souvislosti, které jiní nevidí

Cíl

 • Zdokonalit se v hledání souvislostí v systému organizace.
 • Naučit se rozumět souvislostem v systému organizace, s cílem jeho zlepšování.
 • Rozvinout dovednosti strategického uvažování a obeznámit se s technikami strategického plánování.
 • Naučit se vytvářet alternativní scénáře a pracovat s nimi při dosahování stanovených cílů.

Obsah

Leadership – východiska (v každém modulu z jiného pohledu)

 • Orientace na lidi, pozitivní přístup a strategické uvažování
 • Inspirace příběhy skutečných lídrů

Porozumění organizaci 
Když je chování pracovníka v systému organizace proti jejím cílům a zájmům, nic Vás před takovýmto chováním nezachrání, mimo samotné změny systému. Systém musí být postaven tak, aby pracovníky motivoval k požadovanému chování a výkonem.

 • Modely organizace – vizualizace vztahů v systému organizace
 • Využití modelů organizace při hledání opatření na odstranění nežádoucích projevů v organizaci a při dosahování efektivity systému

Leadership a strategické uvažování

 • Přehled nástrojů strategického plánování, Porterův model konkurenčního prostředí, Balanced Scorecard, kritické faktory úspěchu atd.
 • Aplikace strategického uvažování a plánování na odpovídající úroveň managementu
 • Rozvojové a výkonové cíle

Vize a její formulování

 • Vize a inspirace sdílenou vizí
 • Proč vize, její význam a charakteristiky
 • Jak ji formulujeme (týmový nebo individuální přístup) a jak ji komunikujeme spolupracovníkům?

Myšlení v alternativách – scénáře

 • Má plánování v rychle se měnících podmínkách význam?
 • Tvorba scénářů, strategické uvažování v alternativách, pomoc při dosahování cílů, když potřebujeme mimořádně flexibilně reagovat na změny, ve vstupech a vnějších podmínkách.
 • Co udělám, když…?

Rešerše vybrané knihy o leadershipu

Možné zadání

 • Krátká analýza vybraného prvku ze systému organizace
 • Identifikace systémové příčiny nežádoucího chování spolupracovníků
 • Formulace návrhu vize
 • Vypracování alternativních scénářů pro vybranou situaci