CÍLE

  • Zdokonalit se ve vytváření příjemné atmosféry obchodního jednaní a vybudovaní vztahu se zákazníkem.
  • Naučit se identifikovat různé typy zákazníků a přizpůsobit jim způsob a obsah obchodního jednaní

OBSAH

Psychologické aspekty prodeje

  • tři linie prodeje, systémová, psychologická, komunikační, signály a indikátory.

Techniky zrcadlení

  • budovaní vztahu se zákazníky, verbální zrcadlení, neverbální zrcadlení, senzorické typy zákazníků.

Identifikace kupních motivací

  • identifikace preference výběru.

Identifikace typů zákazníků

  • základní typologie zákazníků, jak je identifikovat, jak s nimi jednat.

Vyrovnávání se se zátěží (stresem) při obchodní činnosti

  • stupně zátěže, druhy zátěže, protizátěžový program (antistresový program).