CÍLE

 • Představit ucelený komplex poznatků z oblasti vyjednávání.
 • Rozvinout dovednosti potřebné pro kvalitní přípravu, efektivní argumentaci
  a přesvědčování partnerů o svých postojích a záměrech při jednání.
 • Naučit se řešit situace při vyjednávání pomocí vhodné strategie.
 • Naučit se rozpoznávat vyjednávací taktiky a zdokonalit se v reakci na ně.
 • Zdokonalit se ve vyjednávání s našimi partnery o podmínkách spolupráce tak, aby výsledek vytvářel předpoklady pro dlouhodobé vztahy.

OBSAH

Vyjednávání

 • kontext vyjednávání, pozice vyjednavače, chyby při vyjednávání, test schopností pro vyjednávání, přístupy k vyjednávání, fáze vyjednávání

Příprava na vyjednávání

 • získat fakta, pohled ze dvou stran, stanovení cílů, analýza partnera a stanovení strategie a taktiky

Průběh vyjednávání

 • diskuze, návrhy, dohoda, další standardní vyjednávací taktiky
 • jak je rozpoznat a jak na ně reagovat, přesvědčování, argumentace

Vyhodnocení vyjednávání

 • zhodnotit, zda jsme dosáhli svých cílů a s odstupem zhodnotit plnění dohody

Workshop - komunikace

 • modely komunikace, zpětná vazba, verbální, neverbální komunikace při vyjednávání a aktivní naslouchání

Workshop

 • mapování konkrétních situací z praxe účastníků, analýza a návrh řešení, tvorba scénářů - podklad pro Role Play

Videotrénink

 • zařazen v průběhu celého kurzu; modelové situace aplikované na praxi účastníků

 

Poznámka:

v případě, že účastníci absolvovali základní kurz komunikace, bude téma komunikace
a aktivní naslouchání zařazeno pouze formou refresh + aplikace daných principů a pravidel
na konkrétní vyjednávací situace; pokud neabsolvovali zmíněný kurz, bude toto téma probíráno
do větší hloubky.