Řízení rizik v projektech

Cílová skupina: manažeři projektů, vedoucí týmů, vedoucí a manažeři oddělení, lean manažeři.

  • Poskytnout metodiku a nástroje pro identifikaci, hodnocení rizik a stanovení opatření k řízení rizik účinným způsobem. Cílem je snížit pravděpodobnost výskytu rizikových událostí a omezit jejich negativní dopad na projekt
  • Plánování řízení rizik v projektech
  • Definování rizik: Používání nejpoužívanějších nástrojů pro identifikaci a hodnocení rizik.
  • Provedení kvalitativní analýzy rizik
  • Provedení kvantitativní analýzy rizik
  • Plánování reakce na rizika
  • Monitorování a řízení rizik v projektu: Proces provádění akčního plánu opatření, včetně sledování identifikovaných rizik, identifikace nových rizik a hodnocení účinnosti řízení rizik.
PROGRAM 1.DEN 2.DEN
Program 9:00 9:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:00 16:00

Why do we use it?


Notice: Undefined index: description in /home/www/fbe.cz/www/fbe.cz/wp-content/themes/fbe/vc-modules/outputs/nice_call_to_action_box.php on line 12

Prihlásiť sa

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte