Projektové řízení IV. – pokročilé metody řízení projektů

Cílová skupina: manažeři projektů, vedoucí týmů, mistři, vedoucí a manažeři oddělení, HR manažeři, lean manažeři.

  • V souladu se standardy PMI a IPMA zlepšit znalosti o pokročilých nástrojech pro řízení projektů v oblastech PMBOK® Guide a IPMA ICB 4, jako je například integrace projektů a řízení rozsahu projektu, kvalita projektů, optimalizace času a nákladů, řízení dodavatelů, řízení změn a rizik a efektivita lidských zdrojů v projektech.
  • Naučit se metody řízení v prostředí s více projekty.

Řízení integrace a rozsahu projektu

  • Logický rámec projektu (cíl – účel – výstupy – činnosti).

Řízení času, nákladů a kvality projektu

  • Controlling projektu.

Řízení lidských zdrojů

  • Získávání pracovníků a rozvoj projektového týmu.
  • Požadavky na zručnosti projektového manažéra.

Řízení nákupu

  • Plánování poptávky a nákupu. Výběr dodavatelů a řízení vztahů s dodavately.

Řízení rizik projektu

  • Kvalitativní a kvantitativní metody analýzy rizik.Monitorování a kontrola rizik.

Portfolio manažment a řízení v multiprojektovém prostředí

  • Výběr projektů prinášejících největší hodnotu pro organizaci.
  • Optimalizace využívání zdrojů v multiprojektovém prostředí.
PROGRAM 1.DEN 2.DEN
Program 9:00 9:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:00 16:00

Why do we use it?


Notice: Undefined index: description in /home/www/fbe.cz/www/fbe.cz/wp-content/themes/fbe/vc-modules/outputs/nice_call_to_action_box.php on line 12

Prihlásiť sa

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte