.. pro management a krizový management, vedoucí pracovníky, specialisty a ostatní zaměstnance společnosti