Změna způsobu řízení z direktivního na koučovací

Jeden z prvních 5 retailových řetězců v ČR a SR

Cílem projektu bylo změnit přístup a manažerský styl nejvyšších úrovní managementu v obchodní síti prodejen.

Hlavní zaměření bylo na změnu způsobu práce nadřízeného s podřízeným při hodnocení vykonané práce a na vedení rozhovoru se zpětnou vazbou k výkonu. Zároveň byl kladen důraz na to, aby se nový způsob práce nadřízeného manažera s podřízeným manažerem kaskádovitě přenášel na všechny úrovně řízení.

Změna byla z hlediska rozvojových nástrojů realizována prostřednictvím tréninků, následného stínování manažerů v praxi a individuálním koučingem. Mezi jednotlivými setkáními s manažery byla ve vybraných případech podpora zabezpečena prostřednictvím telefonických konzultací a koučování.

Projekt byl nasazen celoplošně v Provozu a týkal se cílových skupin: manažeři oblasti, regionální manažeři a vedoucí obchodních domů.

Scénář individuálního rozvoje byl buď stínování koučem FBE a následný koučing v rozsahu 48 hod na manažera v roce nebo stínování a následná osobní koučovací setkání kombinovaná s telefonními konzultacemi/koučováním.

Jedna z prvních 5 bank na českém a slovenském trhu

Poznámka: z důvodu diskrétnosti byl skutečný název koncové obchodní pozice na pobočkách nahrazen názvem „obchodník“.

Cílem projektu bylo zvýšit úspěšnost obchodních jednání a posílit rozvoj zaměstnanců prostřednictvím změny způsobu práce manažerů s obchodníky segmentu Retail na pobočkách.

Hlavní zaměření bylo na to, aby prostřednictvím práce týmu interních koučů došlo ke změně způsobu práce s obchodníkem ze strany ředitele pobočky a způsobu spolupráce regionálního ředitele s řediteli poboček. Projekt byl realizován ve více vlnách v celé distribuční síti.

Změna byla z hlediska rozvojových nástrojů realizována prostřednictvím výcviku interních koučů, který byl následován koučingem v terénu ze strany koučů FBE. Průběžně docházelo k follow-up workshopům, kde se scházel celý tým interních koučů pod vedením lektorského týmu FBE.

Projekt byl nasazen celoplošně v distribuční síti a týkal se cílových skupin: interní kouči, obchodníci, manažeři regionů a manažeři poboček.

Scénář individuálního rozvoje byl: setkání interního kouče s manažerem regionu, s manažerem pobočky, několikakolové koučování obchodníka, předávací rozhovor při setkání interního kouče s odpovídající manažerskou pozicí.

Jedna z prvních 5 bank na českém a slovenském trhu

Poznámka: z důvodu diskrétnosti byl skutečný název koncové obchodní pozice na pobočkách nahrazen názvem „obchodník“.

Cílem projektu bylo zvýšit úspěšnost obchodních akvizičních jednání v segmentu SME

a změnit práci manažerů poboček s obchodníky posílením koučingového přístupu při jejich rozvoji.

Hlavní zaměření bylo na změnu způsobu práce ředitele pobočky s obchodníkem a na nové nastavení akvizic v daném segmentu. Projekt byl realizován plošně v daném segmentu distribuční sítě.

Změna byla z hlediska rozvojových nástrojů realizována prostřednictvím  výcviku manažerů a obchodníků a přípravy na manažerské koučování obchodníků.

Projekt se týkal cílových skupin: obchodníci, manažeři poboček.

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte