Jak poznat, že jste manipulováni?

Jak byste Vy definoval manipulaci a jak se liší například od přesvědčování?  Existuje jeden jasný klíčový moment ve vztazích mezi manipulátorem a jeho obětí: manipulace směřuje vždy a bezvýhradně k dosažení ztráty na druhé straně, na úkor oběti manipulace. Například: obchodní partner vám sdělí, že zápis z dnešního jednání byste měli udělat vy, protože „umíte lépe formulovat [...]

Jak byste Vy definoval manipulaci a jak se liší například od přesvědčování? 

Existuje jeden jasný klíčový moment ve vztazích mezi manipulátorem a jeho obětí: manipulace směřuje vždy a bezvýhradně k dosažení ztráty na druhé straně, na úkor oběti manipulace. Například: obchodní partner vám sdělí, že zápis z dnešního jednání byste měli udělat vy, protože „umíte lépe formulovat myšlenky“. Výsledkem je, že vy máte třičtvrtě hodiny co dělat, a váš obchodní partner si užívá získaného volna. Jasná ztráta na vaší straně.  

Přesvědčování je naproti tomu úplně férový proces, kdy používáte pravdivé a podložené argumenty, abyste podpořili svůj názor. 

Jaké techniky manipulátoři většinou používají k ovlivňování ostatních? 

Těch přístupů je celá škála: od lichocení, přes vyjadřování síly až po hraní si na chudáčka 

Pozn. Možná jste viděli český film Teorie tygra. Stárnoucí veterinář (v podání Jiřího Bartošky) už má dost „starostlivého“ chování své manželky (Eliška Balzerová), která o něho pečuje dle svých vlastních představ o jeho štěstí. Nechá se (naoko) zavřít do psychiatrické léčebny, protože se nedokáže vůči ní bránit jinak. Film berte s nadhledem, ale je v něm krásně vidět různé typy manipulací: emoční, lichotkami, podáváním zkreslených informací a další. Schválně, kolik různých typů tam uvidíte vy? 

Je možné vůbec (a jak?) poznat, že jsme manipulováni a jak se před manipulací chránit? 

Pocházím z Brna a u nás na jižní Moravě se říká, že někteří lidé jsou „dobrohloupí”. Tato laskavost na nesprávném místě je jednou z nejčastějších příčin, že sebou necháme manipulovat. Někdy to ale bývá i naše slabší schopnost vyznat se ve vztazích – jak soukromých, tak i pracovních.  

A jak se chránit? Samozřejmě je potřeba zvyšovat povědomí o tom, co to manipulace vlastně je – přečíst si knížku, konzultovat téma, navštívit seminář, být všímavý k poznámkám z okolí. A konkrétně – věnujte například pozornost neverbálním signálům: když neodpovídají tomu, co slyšíte, může to být dobrý důvod k podezření. Intuice a pocity nám totiž často dobře napoví. Anebo – jednoduše – když na vás někdo tlačí, vyžádejte si čas na rozmyšlení. Máte na to právo. 

V době virtuální hrají sociální a další on-line média důležitou úlohu při ovlivňování veřejného mínění. Jakou roli v tom hrají například manipulativní techniky? 

Tak to jste zrovna narazila na takovou moji drobnou úchylku: na sítích jsem členem snad všech alternativních dezinfo-kanálů a ve volných chvílích sleduji jednu diskuzi za druhou. Někdy se nestačím divit, čemu všemu lidé věří… Ale – jak prý říkával Jan Werich – “blbost je věčná”. 

Jaké „léky“ na to existují? Vysoká míra povědomí/ vzdělání a znalost základních principů kritického myšlení. Zahrnuje například: schopnost klást kritické otázky, hledat informace z různých zdrojů, dívat se na fakta z vícero perspektiv, nespoléhat na subjektivní dojmy a informace a podobně. 

Někdy je ve firmách slyšet větu: „Nevím, jestli je můj šéf výborný mentor, nebo výborný manipulátor.“ Jak to poznat a jak se na pracovišti před tím chránit? 

Jakmile je mezi manipulátorem a jeho obětí vztah nadřízený – podřízený, tak se nám situace výrazně komplikuje oproti případům, kdy je manipulátorem například soused nebo zcela cizí člověk.  

V tom druhém zmiňovaném příkladu je výrazně snazší se bránit – například tím, že manipulativní jednání jasně pojmenujete a požádáte o změnu. Je-li ale manipulátorem váš šéf, tam je potřeba postupovat opatrněji: hlavně si udržte jasné myšlení a rozhodujte se na základě objektivních faktů a potřeb.  

Existují konkrétní postupy, které šéfovi manipulativní jednání ztíží: snažit se omezit jednání mezi čtyřma očima, mít na místě svědka, pravidelně věc konzultovat s důvěryhodným kolegou, který vám dá rád „helikopter view“. Taky se můžete poradit s externisty – ti vám mohou dát jiný, odbornější pohled na věc. Krizovou telefonní linku pak můžete použít i v nočních hodinách, když na vás dolehnou chmury. 

Pozn. Některé formy manipulace hraničí se šikanou na pracovišti. Ta se pak řeší právní cestou, či podnětem na inspektorátu práce. Je možné využít i linku důvěry. 

Manipulátoři prý hodně často využívají svého postavení a autority k využívání ostatních na pracovišti. Jaké jsou vaše zkušenosti a co se s tím dá dělat? 

V oblasti consultingu se pohybuji od roku 1993, takže letos oslavím 30 let. A věřte mi, že jsem se za tu dobu setkal s těmi nejroztodivnějšími lidmi. Ne, vážně, nechci se tady pouštět do luciferizace manažerů. Drtivá většina dělá svou práci seriózně a nikoho nezneužívá. A pak máte ty výjimky.  

Buďte si proto vědomi manipulačních technik, držte se faktů, naučte se říkat „ne“. Být manipulován je psychicky náročné a často to vede k tomu, že oběti ztrácejí sebevědomí a sebeúctu. Nebojte se proto poprosit i o pomoc. 

Jaké strategie mohou podniky zavádět, aby podpořily zdravé prostředí, kde manipulativní chování nezůstává nepovšimnuté a nekontrolované? 

Říká se, že ryba smrdí od hlavy. I ve firmách je to podobné. Jsou společnosti, kde na špici najdete skvělého manažera, který zavádí zdravou firemní kulturu. Nebo tam máte Voldemorta, jehož stín prostupuje celou firmu. Férový šéf dohlédne na to, aby se lidé pod ním do práce spíš těšili, než se jí děsili. Aby si pak v kuchyňce potají nešeptali, že nejhorších je vždycky těch prvních 5 dní následujících po víkendu. 

Je důležité, aby firma jasně komunikovala svou kulturu a hodnoty, jako jsou například: etické chování, respekt vůči ostatním, otevřená komunikace. Bohužel, v mnoha firmách tato komunikace končí vyvěšením papíru na nástěnku. Schválně: zeptejte se někdy na poradě svých lidí, kolik z nich dokáže říci zpaměti základní hodnoty vaší firmy.  

Ze zkušenosti taky nemohu moc doporučit nejrůznější „anonymní“ kastlíky, do kterých lidé vhazují svoje stížnosti. Některé firmy totiž vzápětí místo hledání nápravy začínají pátrat po autorech.  

Není možné doporučit univerzální postup, protože každá firma je jiná. Někde krásně zafungují roční pohovory, někde teambuildingová akce (kde jsou lidi uvolněnější), jinde facilitovaná diskuze. Hodně záleží na firemní kultuře. V té zdravé se lidé nebojí konstruktivní zpětné vazby, začínají hledat vlastní řešení a čistí tak firemní vzduch. 

Je možné manipulátora nějak zaskočit? 

Tady je rada poměrně jednoduchá. Férové, upřímné a zcela otevřené jednání je jedním z nejlepších strategických postupů proti manipulátorovi. Důležité je nenechat se vmanévrovat do defenzívní situace, ale ani křik nebo nadávky nic nezmůžou. Zde doporučuji použít techniku “Já – výrok”, který takovouto situaci řeší. 

Existuje tzv. přirozená oběť manipulace? 

Přirozená oběť je možná silný výraz. Spíš jde o skupinku lidí, kteří se manipulovat nechají snadněji, ale jak už bylo výše uvedeno, poučený laik se pro manipulátora stává výrazně obtížnější obětí. Manipulátor pak často svých nekalých postupů raději zanechá a hledá si jinou oběť. 

Závisí „schopnost manipulovat“ a „být manipulován“ například od osobnostního typu člověka? 

Už v dětském věku se v nás tvoří typické vzorce chování, jednak na základě nápodoby těch nejdůležitějších lidí v našem životě – rodičů, sourozenců, příbuzenstva, ale i učitelů ve škole – a jednak na základě našich genetických dispozic. Jeden krásný citát říká: „Jak je možné, že naši rodiče přesně vědí, kde máme naše nejcitlivější místa? Protože to byli oni, kdo je do nás namontoval!” 

Co byste ještě chtěl říci na závěr? 

Napadají mě dvě věci. 

Máte-li pocit, že obětí žádného manipulátora nejste, pak zřejmě jste, jen o tom nevíte. Pozor! Manipulace může být i pro manipulovaného někdy velmi příjemná („Nikdo tu práci neumí udělat tak dobře, jako Vy, Boženko, proto bych rád, kdybyste dnes v práci zůstala trochu déle….“).  

A druhá myšlenka: je jedno, jestli vám 13 nebo 85 let, bránit se můžete naučit v jakémkoliv věku. Takže i vy to určitě zvládnete! 

Kde se můžete setkat s Danem Kouřilem

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte