Vysoké úspory a měřitelné zvýšení produktivity přinesou osvědčené metody optimalizace firemních procesů, ovšem jen tehdy, jsou-li kombinovány s takovým přístupem managementu, který u zaměstnanců rozvíjí angažovanost a podporuje je v osvojování náležitých dovedností.