Firemní strategie


Optimalizace firemních strategií

Pomáháme firmám zavádět do praxe vizi, poslání a hodnoty, vhodně nastavit firemní strategii a způsob řízení a také efektivně zavádět, vést a komunikovat změny, zlepšovat firemní kulturu a optimalizovat firemní procesy, a to s měřitelnými dopady, formou konzultací, workskhopů a kurzů.

Personální audity a diagnostika

Specializujeme se na personální audity a diagnostiku firemních procesů. Personální audity poskytují cenné informace o svých zaměstnancích a výsledky lze efektivně využít při práci a rozvoji lidských zdrojů a optimalizaci procesů celé společnosti.

Zavádění personálních systémů

Specializujeme se na zavádění personálních systémů rychle a levně. V rámci zavádění personálních systémů zavedeme systém 360° zpětné vazby, dodáme AC a DC, personální audity, kurzy, pomůžeme vylepšit systémy náboru, výběru, řízení výkonu, hodnocení.

 

 

Osobní rozvoj - služby


Individuální koučink, moderování a mediace

Zaměřujeme se na individuální koučování a osobní rozvoj, stínování, on-the-job trénink, mediaci a skupinovou moderaci. 

 

Osobní rozvoj - tréninky


Výcviky v koučování + kurzy na moderování a mediaci

Realizujeme jak krátkodobé výcviky v koučování, moderování či mediaci, tak i dlouhodobé akreditované výcviky v koučování a práci s lidmi.