Dana Kodešová

Dana spolupracuje s FBE od roku 2022.  Je mezinárodně akreditovanou koučkou a mentorkou na úrovni EIA Practitioner a certifikovanou supervizorkou koučů, mentorů a lektorů. Vede koučovací výcvik Grow2Coach.

V FBE pracuje jako Business konzultantka, koučka, lektorka a supervizorka stará se o markting a online prodej otevřených kurzů.  V rámci své praxe se dlouhodobě věnuje vzdělávání a tréninku odborných pracovníků, manažerů a lektorů a přípravě rozvojových programu na míru.

Studovala pedagogiku, andragogiku a personální řízení. Absolvovala koučovací výcvik Academy of Coaching Excellence v Coaching Systems, certifikovaný výcvik systemického koučování a konstelací pro firmy s Johnem Whittingtonem, Výcvik PCA – Rogerovská psychoterapie na Vysoké škole apl. psychologie, výcvik v supervizi koučů v The International Centre for Business Coaching Sandry Vilson (UK).

Témata:

  • Efektivní komunikace
  • Vedení spolupracovníků a komunikace s podřízenými
  • Motivace
  • Osobní rozvoj
  • Vedení hodnotících rozhovoru
  • Koučink a mentoring v organizačním prostředí
  • Supervize koučů a lektorů

Ve volném čase se ráda věnuje kultuře – četbě, divadlu, filmu a seriálové tvorbě nebo zvelebuje zahrádku v jižních Čechách. Ráda hraje improvizační divadlo. 15 lete vede a rozvíjí neziskovou organizaci EMCC Czechia & Slovakia, která sdružuje kouče, mentory a supervizory.

Vybrané projekty: Zdravotní pojišťovna MV, TEVA, M.G.P.,  Equa Bank, ČSOB, Česká pošta, ZPMV, Úřad vlády ČR, Magistrát hl. m. Prahy, ČD Telematika, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Česká lékařská komora Praha 5

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte