Agilní Mindset a Agilní koučink

Cílová skupina: kurz je určený pro agilní kouče, SCRUM Mastery, Servant Leadery, Agile Mastery, Product Owenery, členy agilních týmů a RTEs – ReleaseTrain Engineer, SPCs – SAFe Practice Consultanty a další.

Rozvojový program se zaměřuje na prohloubení agilního myšlení. Je určený pro agilní kouče, SCRUM Mastery, Servant Leadery, Agile Mastery, Product Owner, členy agilních týmů a RTEs – Release Train Engineer, SPCs – SAFe Practice Consultanty a další. V programu propojujeme svět agility, projektového managementu a soft skills – koučovacích a leadership dovedností. Zaměřujeme se na všechny tři úrovně – tým, skupinu i jednotlivce a práci s nimi, jak z pohledu vedení v jednotlivých fázích agile roadmapy a během ceremonií, tak zejména z pohledu mindsetu všech zúčastněných.

Cíle

 • Prohloubit uvědomení toho, co je agilní myšlení (Agile Mindset) a poskytnout základní dovednosti, znalosti a nástroje pro plynulé nasazení agility v organizacích, které s agilitou teprve začínají a podpořit zakořenění agilních principů v agilních i hybridních organizacích.
 • Zároveň rozvíjet a prohloubit koučovací dovednosti a objasnit, jak nastavit kulturu komunikace v agilním prostředí.

V kurzu propojujeme svět agility, projektového managementu a soft skills – koučovacích a leadership dovedností. Zaměřujeme se na všechny tři úrovně – tým, skupinu i jednotlivce a práci s nimi, jak z pohledu koučinku, tak z pohledu vedení v jednotlivých fázích agile roadmapy a během ceremonií.

Principy a etika agilního mindsetu

 • Ujasníte si, jaké předpoklady a dovednosti jsou potřebné k dobrému zvládnutí agility v organizaci s kulturou v čistě agilní i hybridní nebo organizaci, která s agilitou začíná.
 • Dozvíte se, jak řešit konflikty a nedorozumění, pracovat s odporem a nechutí vůči změně, v týmech i napříč organizací.
 • Naučíte se, jak pracovat s jednotlivými typy osobností a jejich způsobem komunikace a týmového chování.
 • Jak zajistit zaměření se na přijetí zodpovědnosti a budování pocitu vlastnictví jednotlivých agilních rolí
 • Seznámíte se s principy práce kouče a kompetencemi a dovednostmi agilního kouče.
 • Naučíte se technikám aktivního naslouchání, principům pokládání koučovacích otázek a poskytování efektivní zpětné vazby.
 • Osvojíte si základní facilitační techniky pro práci s týmem a získáte nástroje pro řešení konfliktů a nedorozumění v agilních týmech.

ROZSAH

 • 2 měsíce v celkovém rozsahu 60 hodin
 • 40 hodin prezenčně
 • (2x dvoudenní soustředění + 1 den)

  8.-9. 2. 2024

  7.-8. 3. 2024

  11. 4. 2024

 • 20 hodin individuálního nácviku, reflexe vlastních zkušeností a samostudia.
ROZVRH DNE 1.DEN 2.DEN
Program 9:00 9:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:30 16:30

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte