Lean Six Sigma Black Belt

Kompetence a dovednosti, které budeme rozvíjet u účastníků

Six Sigma Black Belt

  • Dokáže vést komplexní projekty zlepšování a efektivně řídit změny s tím související. 
  • Má hluboké znalosti týkající se identifikace a eliminace neefektivity v procesech, což vede ke zlepšení výkonnosti procesů, zkrácení doby cyklu, úspoře nákladů a zvýšení kvality. 
  • Dokáže motivovat a angažovat zaměstnance pro projekty Six Sigma, efektivně řídit týmy z různých oddělení pro dosažení stanoveného cíle. 
  • Praktickou implementací Six Sigma metod může Black Belt identifikovat a systematicky eliminovat rizika. 
  • Hluboké porozumění metodik a nástrojů Six Sigma, včetně statistické analýzy, zlepšování procesů a řízení projektů. 
  • Posílit schopnosti účastníků vést Six Sigma projekty od začátku do konce, včetně identifikace příležitostí ke zlepšení, definování rozsahu projektů a implementace řešení. 
  • Naučit zúčastněné rozhodovat se na základě dat a faktů. 
  • Podpořit vůdčí schopnosti, včetně efektivní komunikace a motivace týmu. 
  • Inspirovat v oblasti pravomocí, autonomie a příkladů dobré praxe projektů Six Sigma napříč různými obory. 

8 dní tréninku a workshopů je uspořádaných do 4 modulů (3 + 2 + 2 + 1 den), doplněnými o 2 dny samostudia podle zadání.

Při tréninku se využívá interaktivní vysvětlení na příkladech praktických aplikací. Každý následující modul začíná workshopem ke zhodnocení úkolů z předcházejícího modulu a končí workshopem k rozpracování úkolů na další práci. V programu budou účastníci aplikovat nástroje, jako například: Kritické požadavky zákazníků (CCR.), X-Y matice definování cílů, Analýza hodnotového toku, Grafické statistické nástroje, R&R – MSA – Analýza systému měření, t-test ANOVA (Analýza rozptylu), Výpočet způsobilosti/Sigma procesu, SPC regulační diagramu, Box Plot, Korelační a multivariační analýza, FMEA, DOE (Design of Experiments) apod. 

 

PROGRAM 1.DEN 2.DEN
Registrace 8:45
Program 9:00 8:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:30 16:00

Why do we use it?


Notice: Undefined index: description in /home/www/fbe.cz/www/fbe.cz/wp-content/themes/fbe/vc-modules/outputs/nice_call_to_action_box.php on line 12

Prihlásiť sa

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte