Hodnotové toky v nevýrobním prostředí

Cílová skupina: lean manažeři ve výrobních i nevýrobních firmách, vedoucí oddělení, HR, zaměstnanci organizace v oblasti podpůrných procesů (obchod, nákup, finance…), zaměstnanci bank, pojišťoven a všichni, kteří se chtějí podílet na zvyšování efektivity nevýrobních procesů.

 • Naučit se identifikovat a optimalizovat hodnotové toky v prostředí, kde produkt není hmotný a viditelný – value stream mapping v administrativním, nevýrobním a finančním sektoru.
 • Pochopit identifikaci míst odevzdávání /handover/, plýtvání, závislostí mezi týmy a organizačními složkami, vizualizace a eliminace komunikačních a procesních bloků.
 • Naučit se zefektivňovat firemní systémy, pochopit důležitost podpůrných procesů pro agilní řízení v organizaci.

 

 • Úvod do mapování toku hodnot (VSM) 
 • Výhody VSM pro administrativní procesy 
 • Typy hodnotových toků 

Development Value Stream

Operational Value Stream

Support / Enabling Value Stream

 • Techniky identifikování a mapování hodnotových toků 
 • Přehled symbolů VSM a jejich význam 
 • Podrobný návod na vytvoření mapy toku hodnot 
 • Analýza toku hodnot 
 • Identifikace úzkých míst, plýtvání a oblastí na zlepšení 
 • Techniky měření a zlepšování efektivity procesů 
 • Propojení mezi VSM a agilní metodikou 
 • Přehled agilních principů a praktik 
 • Propojenost VSM a Agile při optimalizaci procesů 
 • Techniky na eliminaci plýtvání a zlepšení toku hodnoty v procesech 
 • Strategie na snížení dodací lhůty a zlepšení spokojenosti zákazníků 
 • Vytvoření akčního plánu na implementaci zlepšování procesů 
 • Řízení změn pro úspěšnou implementaci 
 • Tipy na monitorování a udržování zlepšení v průběhu času 
 • Praktické tipy na organizaci workshopů VSM  v cross-funcctional týmech
 • Motivace ke zlepšování v nevýrobní oblasti
PROGRAM 1.DEN 2.DEN
Registrace 8:45
Program 9:00 8:00
Oběd 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončení 16:30 16:00

Why do we use it?


Notice: Undefined index: description in /home/www/fbe.cz/www/fbe.cz/wp-content/themes/fbe/vc-modules/outputs/nice_call_to_action_box.php on line 12

Prihlásiť sa

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte