Strategické plánování k definování vize, strategie a cílů a implementace metod jako Balance Scorecard (BSC).

Zvýšení prodeje a ziskovosti IT firmy

Zákazník: Významný dodavatel komplexních informačních systémů a IT služeb
Problém/Příležitost: zvýšení prodeje a ziskovosti vytvořením a implementací nové produktové a obchodní strategie

Využité metody a nástroje:

  • Analýza konkurenčního prostředí podle modelu Portera a metodika vytvoření produktové a obchodní strategie.
  • Implementace Balance Scorecard na přepojení a monitoring finančních, zákaznických, procesních a rozvojových cílů a ukazovatelů výkonnosti (KPI) firmy.

Postup implementace:

  • Analýza konkurenčního prostředí – 5 nejvýznamnějších skupin sil podle modelu Portera.
  • Kvantifikace intenzity sil pro produktové skupiny firmy.
  • Stanovení částkových strategií.
  • Definování nabídky hodnoty pro zákazníka a jedinečné konkurenční pozice.
  • Akční plány odlišení se z hlediska produktů a služeb a obchodní strategie na vybraných trhových segmentech.
  • Implementace systému nastavování cílů (1x ročně), hodnocení vybraných ukazovatelů (podle úrovně – měsíčně a týdně) s propojením na řízení obchodu a produkčních divizí.

Dosažené výsledky: Implementace strategických projektů ve všech divizích firmy přispěly ke zdvojnásobení hodnoty firmy v průběhu 5 let.

Strategické plánování

Zákazník: dodavatel a provozovatel elektronických služeb založených na využití mobilních telefonů
Problém/Příležitost: Velké množství rozpracovaných aktivit bez jasného konečného produktu a jeho uvedení na trh. Většina aktivit se jevila pozitivně s velkou možností úspěchu.
Dosažená zlepšení: Dedikace zdrojů na prioritní aktivity vedoucí k uvedení produktů na trh.

Popis kroků implementace:

  • Revize všech rozpracovaných aktivit a jejich posouzení z pohledu vize a strategie organizace.
  • Akční plán realizace strategických aktivit pro co nejrychlejší a úspěšné uvedení vybraného produktu na trh

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte