Leadership

Cíle: 

  • Získat praktické podněty, jak být pro spolupracovníky pravým leaderem, který žije vizí  
  • Naučit se přetavit firemní hodnoty a vizi do každodenního jednání leadera 
  • Porozumět tomu, jaké leaderské charakteristiky jsou pro spolupracovníky důležité a jak se k nim přiblížit 
  • Posílit schopnost svým jednáním a činy přiměřeně a spontánně vyjadřovat osobní hodnoty a hodnoty deklarované firemní kulturou 

Obsah: 

  • Charakteristiky leadera – co je pro spolupracovníky důležité 
  • Leader – zdroje vlivu a autority, inspirace a vzor pro druhé 
  • Význam hodnot a integrita – leader jde příkladem a modeluje cestu – Walk your talk 
  • Budování nebo boření důvěry 
  • Leader jako nositel vize a smyslu – smysl jako důležitá součást práce a motivace 
  • Propojování na konkrétní pracovní situace 

 

Doporučujeme také následující kurzy

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte