Balanced Scorecard a měření výkonnosti
Přenášení strategie do činností a měření výkonnosti

Cíle výcvikového kurzu

Na praktických příkladech ukázat, jak „Balanced scorecard“ umožňuje zefektivnit:

 • přenášení vize a strategie do stanovení cílů a KPI;
 • komunikaci strategie a měření dosahování cílů;
 • plánování a sledování strategických iniciativ zlepšování, včetně programů Six Sigma a Lean Management;
 • zabezpečení zpětné vazby a učení se.

Obsah

Co je Balanced Scorecard a proč ho používat

 • Příklady z výrobních firem a služeb (Telco, IT, finanční).
 • Stanovení cílů a měření výkonnosti.
 • Jak vytvořit efektivní systém KPI (Key Performance Indicators).

Vytvoření strategické mapy pro Balanced Scorecard

 • Vztahy mezi strategickými cíli z finančního, zákaznického, procesního hlediska a z hlediska učení a růstu.
 • Strategická mapa.

Vypracování systému měření a stanovení cílových hodnot

 • Finanční hledisko — měření a hodnocení.
 • Zákaznické hledisko — měření a hodnocení.
 • Interní procesy — měření a hodnocení.
 • Učení se a růst — měření a hodnocení.

Určení strategických akcí na dosažení cílů

Aplikace Balanced Scorecard ve firmě

 • Propojení BSC se strategickým a operativním plánováním.
 • Kaskády BSC pro různé úrovně firmy a jejich propojení.
 • Propojení s osobními cíli zaměstnanců - příklady z praxe.

Řešení praktických otázek využívání Balanced Scorecard

 • Vytvoření a využívání BSC v oblasti působení účastníků tréninku.