APQP a PPAP — Pokročilé plánování kvality a proces schvalování dílů pro výrobu

Cíl výcvikového kurzu

V souladu s požadavky ISO/TS 16949 osvojení si metodiky a procvičení nástrojů:

 • pokročilého plánování kvality, které vede ke zlepšení a zpřehlednění postupů plánování kvality, komunikace mezi dodavateli a zákazníky,
 • schvalování dílů pro výrobu, které vede ke zlepšení stability a způsobilosti výrobního procesu, zkvalitnění dokumentace a naplnění požadavků směrnic pro dodavatele automobilového průmyslu.

Obsah

APQP — Pokročilé plánování kvality produktů

 • Proč je potřebné aplikovat APQP proces na dosažení zlepšení v kvalitě a produktivitě.
 • Jaké kroky je potřebné uskutečnit v rámci APQP?
 • Jaké nástroje a techniky se používají v APQP?
 • Praktická aplikace analytických a plánovacích nástrojů v APQP.
 • Využití nástrojů týmové práce v procesu APQP.
 • Jak pomocí kontrolních plánů dosáhnout měřitelné výsledky zlepšení?
 • Aplikace P—D—C—A cyklu. Plánování. Návrh. Validace. Zpětná vazba a nápravná opatření.

PPAP — Proces schvalování dílů pro výrobu

 • Kdy se vyžaduje předložení? Úrovně předložení.
 • Jaké kroky je potřebné uskutečnit v rámci PPAP? Požadavky na proces.
 • Jaké nástroje a techniky se používají v PPAP?
 • Jak využít statistické metody v PPAP na neustálé zlepšování? Praktická aplikace.

„Kurz APQP/PPAP firmy FBE umožňuje lépe zvládnout Kvalifikační program pro nové díly podle Formel Q Neuteile už od fáze konceptu, přez fázi plánování výrobku a procesu, fázi realizace, kontrolního seznamu ke 2-denní výrobě a samotné přebírce 2-denní výroby, a dosáhnout dohodnuté požadavky na kvalitu a na počet kusů nakupovaných dílů podle termínových plánů koncernu VW AG.”
Gabriel Kárpáty,
Qualitätssicherung-Karosseriekaufteile VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.