DRBFM – Design Review Based on Failure Mode
a Design FMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis)

Ciele výcvikového kurzu

 • Účastníci kurzu získajú praktický návod k využitiu nástrojov D-FMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis) a DRBFM (Design Review Based on Failure Mode) s cieľom identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb v procese skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka daného procesu/systému.
 • Na konkrétnych príkladoch bude ukázané, ako možno metódy D-FMEA a DRBFM, s prípadnou podporou softvéru, ako je APIS IQ-RM FMEA efektívne využiť v organizácii.
 • Pod vedením externého moderátora tím v rámci tréningu uskutoční vzorovú aplikáciu metód D-FMEA a DRBFM na zvolenom procese/výrobku, v prípade požiadavky napr. s podporou softvéru APIS IQ-RM FMEA.

Obsah

Predstavenie aplikácie metodiky D-FMEA a DRBFM.

Postup pri projekte aplikácie D-FMEA a DRBFM (s podporou softvéru APIS IQ-RM):

Odporučenia k workshopu DRBFM (Design Review Based on Failure Mode)

 • Verifikácie fázy návrhu a vývoja výrobku.
 • Účel: predchádzanie problémom s výrobkom (až 80% neskorších problémov vzniká pri konštrukcii)
 • Realizuje: prierezový tím, v ktorom majú byť najmä špecialisti, ktorí neskôr budú znášať pripadne chyby
 • Zásady DRBFM:
  • Vychádza sa vždy zo špecifikácii zákazníka.
  • Tímový prístup na plánovaných stretnutiach podľa vopred vytýčeného programu (formalizácia).
  • Vždy zahŕňa všetky parametre kvality.
  • Okrem požiadaviek zákazníkov sa posudzujú aj interne ciele organizácie a skúsenosti  s predchádzajúcimi výrobkami.
  • Pokrýva všetky fázy konštrukcie od úvodnej koncepcie návrhu, cez prototyp až po výsledný návrh výrobku.
  • Konečné rozhodnutie (a teda aj zodpovednosť) ostáva na tých,  ktorí návrh výrobku realizujú.
  • Hlavnou funkciou je sledovanie pokroku pri overovaní návrhu.