dvorakKteré oblasti koučování se věnujete?

  • Věnuji se koučinku liniového a středního managementu, také koučinku koučů, trenérů, obchodníků.
  • Individuálnímu koučinku v oblasti osobního rozvoje.

Vzdělání

1990-1996 Fakulta architektury VUT Brno

Předchozí pracovní zkušenosti

Od 1998 dosud - FBE Praha, s.r.o. - konzultant, lektor a kouč
1996-1998 vedoucí obchodní skupiny PSM, s.r.o. Olomouc (prodej elektroniky, katalogový prodej)
1995-1998 výkonný ředitel + lektor/konzultant NOBE s.r.o. (dodavatel komplexního vzdělávacího programu pro PSM, s.r.o. Olomouc)
1995-1996 obchodní reprezentant společnosti MSI, s.r.o. Brno (prodej mezinárodní katalogové inzerce)

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

od roku 2003 - odborné vzdělávání lektorů a koučů FBE
1995 – 1998 absolvování komplexního vzdělávacího programu společnosti Nobe, s.r.o. zaměřeného na: Vzdělávání dospělých, Psychologie prodeje, Telemarketing, Time management, Komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti, Manažerské dovednosti.

Vybrané reference v koučování

Firmy:
Komerční banka, Fincentrum

Pozice (individuální koučování):
• oblastní ředitel
• manažeři obchodu
• vedoucí odborných útvarů a oddělení
• ředitelé marketů
• interní lektoři, koučové

OTÁZKY PRO KOUČE:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

Velmi dobře vím, že každý na sobě musí neustále pracoval, aby obstál v prostředí, které je stále náročnější na kvalitu. Co stačilo dnes, nebude stačit zítra. Koučink mi umožňuje růst spolu s koučovanými, protože velmi často jsou to lidé, se kterými mám něco společného, a tak vlastně hledáme společně cestu ke zlepšování. Zároveň mě dobíjí i fakt, že můj partner v koučinku přijímá tento proces velmi pozitivně a vždy dojde ke konkrétním krokům, které přináší jasné a měřitelné zlepšování.

Jakou formou / metodou koučujete?

Základem mého koučinku je  uvolněná a otevřená atmosféra, která zajistí, že mnohdy koučovaný ani neregistruje, že je součástí nějakého formálního procesu. Cílem je metodou koučinkových otázek nastavit zrcadlo koučovanému, který si na základě vlastního zjištění stanovuje rozvojový cíl a konkrétní plán k jeho dosažení. Ukazuje se, že se vyplatí věnovat mnoho pozornosti hledání té pravé rozvojové oblasti, protože se nad tímto koučovaný zamýšlí obvykle povrchně a bez prioritizace. Díky písemné formě je tento cíl dobře kontrolovatelný a je znát posun v rozvoji koučovaného u každého dalšího setkání.

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

Rozvíjím se ve své každodenní činnosti. Při vedení tréninků je zapotřebí řešit různé situace účastníků a právě koučink je ideálním nástrojem, který jim i mě pomáhá k neustálému rozvoji. Vzhledem k rozsahu koučinku cca 4-8 dní v měsíci je mi realizace „ostrého“ koučinku zároveň tréninkem. To platí tím více, že si sám, na základě sebereflexe, stanovuji rozvojové kroky v oblasti koučovací dovednosti.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

Kromě koučinku se věnuji tréninkům se zaměřením na prodejní, manažerské, komunikační a telefonické dovednosti pro společnosti s různým zaměřením od firem výrobních, obchodních až po společnosti působící v oblasti poskytování služeb. Také se zabývám navrhováním dlouhodobých rozvojových programů pro obchodníky i manažery.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story") v roli kouče?

Za největší úspěch v roli kouče považuji fakt, že s mnohými koučovanými spolupracuji už řadu let i přesto, že měli možnost vyzkoušet si jiného kouče. Ve velké konkurenci je pro mě úspěch, že klienti mají zájem o moji práci. Mezi těmito jsou i velmi nároční, vysoko postavení manažeři.