CO JE LUMINA?

Lumina Learning není jen nástroj, je to cesta k excelenci. Představte si, že máte klíč k odemčení plného potenciálu vašich lidí.  Lumina vám tento klíč poskytne. Jak konkrétně to vypadá?

 • Bez nálepkování a škatulkování! S Luminou Spark portrétem rozpozná každý člen týmu své talenty a potenciál rozvoje.
 • To Vám pomůže začít vytvářet prostředí, kde se mohou tyto talenty uplatnit a přispívat k celkovému úspěchu.
 • Naučíte se rozumět různým komunikačním preferencím a adaptujte svůj přístup, aby byla komunikace s kolegy a nebo s  klienty co nejúčinnější.
 • Překonáte bariéry bránící osobnímu a profesionálnímu růstu tím, že identifikujte a následně odstraníte překážky, které brání v konstruktivní komunikaci a spolupráci.
 • Budujte důvěru a otevřenost mezi členy týmu, abyste společně dosáhli vysoké úrovně výkonu a byli schopni překonávat výzvy společně.

Klienti označují zážitek týmu Lumina za skutečné „Aha!“ momenty. Snadno uchopitelný jazyk a působivé vizuální prvky okamžitě zvýrazňují kvality a chování v týmu. Výsledkem jsou motivovaní lidé pracující ve vysoce výkonných týmech, které dosahují lepších výsledků.

✅ Podporuje osobní růst

 • Nástroje Lumina slouží k sebepoznání, identifikaci potenciálu a následnému rozvoji.
 • Sebeporozumění vede také k lepšímu pochopení druhých lidí.
 • Měří specifické vlastnosti, charakteristiky a preference v pracovním prostředí, na pozicích a v rolích. 
 • Lumina nabízí alternativu k zastaralým a stereotypním testům osobnosti, které často omezují osobní rozvoj.
 • Podporuje humanistický a inkluzivní přístup, který odhaluje plnou hloubku dynamické osobnosti.
 • Nástroje nové generace se vyhýbají typizaci, nálepkování nebo škatulkování.
 • Měří tři osobnosti – Přirozenou, Každodenní a Přehnanou.
 • To umožňuje lidem porozumět dynamice své osobnosti bez potřeby dlouhých hodnocení a také tomu, proč v různých pracovních situacích moou jednat jinak.

✅ Zvýšuje výkonnost týmů a vztahy v týmu

 • Pomáhají rozvíjet kompetence, řešit konflikty v týmu a urychlovat osobní i profesionální růst jednotlivců, týmů a organizací. 
 • Lumina zvyšuje výkonnost na všech organizačních úrovních, oceňuje rozdíly a protiklady.
 • Využívá srozumitelná barevná zobrazení, která jsou snadno zapamatovatelná a rychle aplikovatelná. 
 • Nástroje Lumina zlepšují hodnotu vztahů v organizaci a podporují lepší spolupráci a komunikaci mezi členy týmu. 
 • Lepší poznání a pochopení členů týmu navzájem
 • Vytváří prosotr pro otevřenou komunikaci

✅ Rozvíjí emocionální gramotnost

 • Emoce jsou naší hnací silou a zároveň nás chrání. a pomáhají a zároveň nám mohou škodit.
 • Lumina učí rozpoznávat a uvědomovat si emoce bez hodnocení špatné/dobré
 • Rozvíjí schopnost zvolit si naši reakci na situaci
 • Lumina Emotion zvyšuje emoční inteligenci, adaptabilitu a odolnost.
 • Posiluje hodnoty smysluplného chování a proaktivního jednání.
 • Pomáhá při vedení náročných rozhovorů

Co se Lumina portrétu dozvíte?

Vaše klíčové kvality, které Vás těší a využíváte je běžně. Jsou to ty naše schopnosti, které nám přináší radost a jsme schopni je uplatnit v praxi. Tyto přednosti nám mohou sloužit jako pevný základ, pokud si uvědomíme jejich význam pro náš život.

✅  Váš skrytý potenciál – Vaše skryté schopnosti, které nevyužíváte naplno. Tyto schopnosti nás naplňují, ale z různých důvodů je nevyužíváme tak, jak bychom mohli. Možná nám chybí odvaha, prostor nebo je nevědomě potlačujeme.

Zesílené schopnosti, které Vás tolik nebaví, ale často je používáte. Tyto schopnosti mohou být výsledkem naučených dovedností, a i když nás jejich používání nemusí bavit, můžeme se těšit z viditelných výsledků naší práce. Je však důležité si dávat pozor, abychom se nepřetěžovali a neztráceli životní energii.

Slabší stránky, které Vás neoslovují a nevyužíváte je. Tyto vlastnosti nás nezajímají a v praxi je málo využíváme. Je užitečné si jich být vědomi, abychom mohli hledat spolupracovníky, pro které jsou tyto slabiny silnými stránkami. Také nám to může pomoci rozpoznat možné příčiny nedorozumění a konfliktů s lidmi, kteří jsou v těchto oblastech silní.

Příklad portrétu Lumina Spark

Dana Kodešová
Certifikovaná Practitioner konzultantka a koučka Lumina

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte